• قانون

  نسبت میان حق، تکلیف و قانون در اندیشه سیاسى امام خمینى(س)

  در حوزۀ اندیشۀ سیاسى مسائلى چون حق، تکلیف، مسئولیت، حقوق و قانون از ارکان اساسى اندیشه به شمار رفته و مورد بحث بسیارى از اندیشمندان بزرگ بوده اند. اینگونه مسائل در نگرش امام خمینى(س) نیز داراى جایگاه مهمى است و لذا در جاى جاى مباحث خود به این موضوعات اشاره کرده اند.

 • تظاهرات

  تاثیر سخنرانی های امام بر شعارهای انقلابی مردم

  درست به خاطر موضعگیرى صریح و قاطع امام خمینى بود که مردم، در تظاهرات خود، شعارهاى تازه ‏اى می خواندند. این شعارها سرودۀ شاعران کهن‏سرا یا نوپرداز و روشنفکر و روشنفکرنما نبود؛ حرف مردم بود، شعار بود، بعد هم که دسته ‏جمعى فریادش مى‏ کردند، نظم پیدا مى‏ کرد و یک شعر حماسى واقعى مى‏ شد: «کار شاه تمام است/ خمینى امام است/ استقلال و آزادى، جمهورى اسلامى/ آخرین پیام است، آخرین کلام است/ بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه

 • امام سجاد

  دعوت به تفکر در حالات علىّ بن الحسین، و مناجات آن بزرگوار با حضرت حق از سوی امام خمینی

  قدرى تفکر کن در حالات علىّ بن الحسین، و مناجات آن بزرگوار با حضرت حق، و دعاهاى لطیف آن سرور که کیفیت آداب عبودیّت را به بندگان خدا تعلیم مى کند. من نمى گویم مناجات آن بزرگواران براى تعلیم عِباد است، زیرا که این کلام بى مغز باطلى است که صادر شده از جهل به مقام ربوبیّت و معارف اهل البیت؛ خوف و خشیت آنها از همه کس بیشتر بوده و عظمت و جلال حق در قلب آنها از هر کس بیشتر تجلّى نموده.

 • مجلس

  پیام امام خمینی به نمایندگان مجلس:

  مجرد وکالتْ، مصحِّح خلاف شرع نیست

  این جانب نصیحت به آقایان را از حقوق برادرى ایمانى مى دانم. و تأکید مى کنم که... به حسب موازین شرعیه، اگر کسى مطلع باشد که یک نفر مشخص خلاف کرده و مُتَجاهِرِ به فسق نباشد، افشاى آن فسق مخالف شرع است. و اگر در ادارات یا جاى دیگر کسى مرتکب گناهى شد، نباید در ملأ عام افشا نمود؛ بلکه باید به محاکم صالحه و مقامات ذى ربط اطلاع داد تا جلوگیرى و مجازات شود. و مجرد وکالتْ، مصحِّح خلاف شرع نیست.

 • صحیفه سجادیه

  درسی از امام خمینی(س)/ ادعیه امام سجاد(ع) درس انسان سازی

  معاویه اسلام را تک بعدی و در قالب رفتار و کردار خود تعریف می کند و با به کار گیری امکانات رسانه ای و تبلیغی زمان خود حقیقت اسلام را تا آنجا وارونه می سازد که به راحتی دین را در خدمت حکومت خود در می آورد که این همه البته بر دوش جهالت و نادانی مردم حمل می شود و مسیر بیراهه را طی می کند تا به دوران یزید می رسد.

 • مسئولین موسسه تنظیم و نشر آثار امام
 • امام خمینی

  مشی مبارزاتی امام خمینی(س)

  مشى امام خمینى در ادوار و مراحل مختلف مبارزه منحصر به فرد بود و همین امر موجب سردرگمى رژیم شاه و حامیان وى شده بود. خبرنگاران و شخصیتهاى سیاسى در ملاقاتهاى خود مى کوشیدند روشهاى بعدى مبارزۀ امام را جویا شوند. حضرت امام ضمن بیان اصول خدشه ناپذیر خود، به گونه اى دقیق و ظریف پاسخ مى دادند که هیچگونه امکانى براى بهره بردارى و تهیه طرحهاى خنثى سازى از سوى سرویسهاى اطلاعاتى رژیم و حامیان غربى و آمریکایى شاه فراهم نیاید.

 • امام و خبرنگار سی بی سی

  امام در پاسخ به انتقاد صریح خبرنگار آمریکایی چه گفت

  راجع به اینکه، انتقامجو هستیم، این را باید شما خودتان- از این ملت و از این اجتماع ملت- بر یک مطلب توجه داشته باشید. آیا سى و پنج میلیون جمعیت ما همه انتقامجو هستند. و از روى انتقامجویى همچو قیامى کردند؟ یا سى و پنج میلیون خودشان را خواستند از زیر بار ظلم و ستم و چپاولگرى و اینها خارج بکنند؟ این ملتى که مى خواهند آزاد باشند، به کسى که آزادى آنها را سلب کرده است با او مخالفت مى کنند.

تاریـــــــــــــخ خورشــیدی / میلادی

 • 01
 • آذر
 • /
 • Nov 22, 2014
22
Nov
2012