• بسیج

  آرمان بسیج و بسیج آرمانى از منظر امام خمینى(س)

  در ایران بعد از پیروزى انقلاب اسلامى فرهنگى پدید آمده است که با فرهنگ جامعه پیش از انقلاب و نیز فرهنگ جوامع معاصر خود، تفاوتهاى بنیادین دارد. پرسشى که در اینجا مطرح مى شود این است که براستى وجه تمایز این دو فرهنگ چیست که باعث تمایز دو جامعه مى گردد و جامعه اى انقلابى را در برابر جامعه اى منحط و آشفته قرار مى دهد. آیا وجه تمایز و خصلت بارز این فرهنگ انقلابى و بالتبع جامعۀ انقلابى، بسیجى بودن آن نیست ؟

 • مجلس

  درسی از امام در سفارش به نمایندگان مجلس درباره بر خورد با دولت؛

  امام خمینی(س): انتقاد و هدایت آری، کارشکنی هرگز!

  از نمایندگان متوقع است که مراعات آداب اسلامى در محاورات بشود؛ و انگیزه آن یافتن حق و راه حل باشد و این امور در محیط دوستى و صفا چون بحثهاى علمى در محیط مدارس فقاهتى که مقصود، یافتن واقعیت نه تحمیل عقیده است، آقایان را بهتر و آسانتر به حقیقت مى ‏رساند و مجادلات با حال غضب و عصبانیت انسان را از واقع دور مى ‏کند.

 • امام خمینی در فرانسه

  مرورری بر شرایط و محتوای دو سخنرانی امام در 4 آذر 57

  تمام تلاش ها و همۀ زدوبندهاى سیاسى پشت پرده، فقط براى حفظ شاه و به قصد تأمین منافع آمریکا و ابرقدرتها صورت مى گرفت. رهبر انقلاب بخشى از صحبت خود را در این سخنرانى به همین مطلب اختصاص داده مى فرمایند: «با هر زبانى که بتوانند تبلیغ مى کنند که این را نگهش دارند و نگه داشتن هم براى این است که یک دستۀ داخلى مى خواهند از قِبَل او بخورند. یک دسته ـ بیشترش هم خارجیها ـ مى خواهند به توسط او منافع مملکت ما را ببرند و غارت کنند ما را.

 • بسیج

  روز نگار/ فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج

  اگر یک ملت که همه جوانهایش مجهز باشند به همین جهازى علاوه بر جهاز دینى و ایمانى که دارند، مجهز به جهازهاى مادى هم باشند، سلاحى هم باشند و یاد گرفته باشند، همچى نباشند که یک تفنگى دستشان آمدند ندانند با آن چه بکنندش... و همه جا باید این طور بشود که یک مملکت بعد از یک چند سالى بشود یک کشورى با 20 میلیون جوان که دارد بیست میلیون تفنگدار داشته باشد. بیست میلیون ارتش داشته باشد. و این یک همچه مملکتى آسیب بردار نیست.

 • نوفل لوشاتو

  خاطراتی از روزهای حضور امام در نوفل لوشاتو

  در دهکده نوفل لوشاتو یکی از ایرانیها خانه ویلایی خود را در اختیار امام گذاشته بود. یک حیاط کوچک هم این طرف خیابان بود که امام در آنجا سکونت داشتند. ساختمان مثل خانه های شمال بود. بالا فضای بزرگی بود و یک اطاق کوچکی در کنار سالن بزرگ قرار داشت. شب ها امام ملاقات های چند دقیقه ای را در این اتاق انجام می داد و هر شب هم بعد از نماز سخنرانی داشتند.

 • بسیج

  مفهوم بسیج در اندیشه امام خمینی(س)

  در اندیشۀ حضرت امام(س) بسیج نهادى است اجتماعى با ابعاد متعدد. در این نگرش، بسیج دیگر صرفاً سازمانى نظامى نیست که فقط در زمان جنگ و براى دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته باشد، بلکه نهادى است وسیع و پاسخگوى نیازهاى اساسى و حیاتى جامعه؛ و با اجزاى دیگر نظام، چنان هماهنگى و پیوندى دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعۀ اسلامى متصور نیست.

 • صادق خلخالی

  امام در درس فقه و اصول بى‏ اندازه نوآور بود

  آیت الله صادق خلخالی در خاطراتش می نویسد: امام در درس فقه و اصول بى‏ اندازه نوآور بود. مخصوصاً در اصول که ایشان با کمال احترام مطالب مرحوم نائینى(ره) و فتاوى آقا شیخ محمد حسین کمپانى را رد مى ‏کردند و به جاى مطالب آنها مطالب دیگرى بیان مى ‏کردند. در فقه خط ‏مشى ایشان، مانند خط‏ مشى آقاى بروجردى بود، چون ایشان در درس آقاى بروجردى حاضر مى‏ شدند و درس مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائرى را نیز رفته بودند.

 • امام و سید احمد

  نامه امام به مرحوم سید احمد خمینی در تأیید صداقت و امانتداری ایشان

  من شهادت مى‏ دهم که احمد فرزند این جانب از موقعى که در مسائل روز وارد شده است و تماس با کارهاى این جانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف دستورات این جانب مشاهده نکرده‏ ام و در اعلامیه‏ ها و امثال آنها تصرفى بدون رضاى من نکرده است و چیزى بر خلاف گفته‏ هاى من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافى از او مشاهده نکردم.

تاریـــــــــــــخ خورشــیدی / میلادی

 • 05
 • آذر
 • /
 • Nov 26, 2014
26
Nov
2012