مصاحبه
اعتصاب شرکت نفت ـ نفی هر نوع سازش
مصاحبه با روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز درباره اعتصاب شرکت نفت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 6 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 366

موضوع : اعتصاب شرکت نفت ـ نفی هر نوع سازش

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ انگلیسی فاینشنال تایمز

مصاحبه با روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز درباره اعتصاب شرکت نفت

مصاحبه

‏زمان: 16 آبان 1357 / 6 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: اعتصاب شرکت نفت ـ نفی هر نوع سازش‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ انگلیسی فاینشنال تایمز‏

سؤال: ‏[‏‏با سفارش کردن به مردم ایران در مورد مبارزه با رژیم شاهنشاهی، آیا نتایج مهم این برخورد را که‏‎ ‎‏خون زیادی خواهد ریخت می پذیرید؟ اگر این برخوردها شدت یابد، در نظر دارید که باز مبارزه تان را‏‎ ‎‏ادامه دهید؟ اگر شورش خونین در ایران راه بیفتد، بدون قید و شرط از آن پشتیبانی خواهید کرد؟‏‏]‏

جواب: ‏ملت ایران برای رهایی از چنگال دیو استبداد و استعمار و رسیدن به حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏نهضت مقدس اسلامی خود را آغاز کرده و به یاری خدای تعالی تا رسیدن به پیروزی‏‎ ‎‏ادامه خواهد داد. بدیهی است که چون دشمنان قسم خوردۀ مردم، یعنی شاه و حامیانش‏‎ ‎‏به آسانی حاضر به کنار رفتن نیستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و مقاومت دلیرانۀ مردم‏‎ ‎‏مسلمان در مقابل آنان، ضایعاتی برای آنان به بار خواهد آورد. ولکن مسلمان می داند که‏‎ ‎‏اگر کشته شود در صف شهدای کربلاست و چیزی را از دست نمی دهد و بدین مناسبت تا‏‎ ‎‏پیروزی نهایی به قیام خود ادامه می دهد.‏

ــ     ‏[‏‏اخیراً مخالفت خود را علیه دولت نظامی جدید اعلان کرده اید. آیا از مردم خواهید خواست که علاوه‏‎ ‎‏بر اینکه بر ضد شاه به پاخیزند، بر ضد ارتش نیز قیام کنند؟‏‏]‏

ــ     ‏ما اکنون ملت را دعوت به هجوم و حمله به ارتش نکرده ایم. تنها از سربازان و افسران‏‎ ‎‏ارتش خواسته ایم که اطاعت از فرماندهان خود نکنند و به صاحب منصبان ارتش نیز‏‎ ‎‏هشدار داده ام که از شاه اطاعت و حمایت نکنند. و من امیدوارم که سربازان و افسران، که‏‎ ‎‏پیوندشان با مردم بریده نشده است، هرچه زودتر به آغوش باز ملت بازگردند، تا پیروزی‏‎ ‎‏را در آغوش کشند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا راه سازشی باقی مانده است که شما از طرف شاه بپذیرید؟‏‏]‏

ــ     ‏نه، هرگز.‏


ــ     ‏[‏‏کم شدن تولید نفت ایران برای اقتصاد کشورهای غربی خیلی گران تمام می شود. آیا از اصل قطع شدن‏‎ ‎‏نفت پشتیبانی می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏کارگران محروم و کارمندان شرکت نفت، برای خواسته های سیاسی مشروع خود‏‎ ‎‏اعتصاب کرده اند و من از مردم خواسته ام که از اعتصاب آنان حمایت کنند. و کشورهای‏‎ ‎‏غربی که، حتی به قیمت نابودی ملت و کشور ایران، مایل نیستند ضرری به آنان وارد‏‎ ‎‏شود، لازم است بدانند که ملت مسلمان ایران برای به دست آوردن حقوق مشروع و‏‎ ‎‏قانونی خود به هرگونه اقدام مفید دست می زند، ولو به نابودی منافع غرب بینجامد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا از سوءقصد به منافع خارجیها در ایران پشتیبانی خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر خارجیها به آزادی و استقلال ملت ایران احترام بگذارند، هرگز از ناحیۀ مردم به‏‎ ‎‏حقوق آنان در محدودۀ قانونی اش زیانی وارد نخواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏چه روابطی با مقامات فرانسوی دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏من به کشور فرانسه وارد شده ام و از مردم محترم این کشور هیچ بدی ندیده ام و با هیچ‏‎ ‎‏مقام دولتی هم رابطه ای ندارم. بودن من در فرانسه موقتی است.‏

ــ‏[‏‏آیا پس از اتمام مدت اقامتتان در فرانسه، تقاضای پناهندگی سیاسی را با شرایطی که احتمالاً به شما‏‎ ‎‏تحمیل خواهد شد، خواهید پذیرفت؟‏‏]‏

ــ     ‏من از هیچ دولتی تقاضای پناهندگی نخواهم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏اگر رژیم فعلی کنار رود چیزی را که در اصلاحات ارضی انجام شده، از بین خواهید برد؟‏‏]‏

ــ     ‏از حقوق اولیۀ هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در‏‎ ‎‏دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند، باید این‏‎ ‎‏حکومت بر پایه های موازین و قاعدۀ اسلامی بنا شود.‏

‎ ‎