پیام
وظیفه اقشار جامعه
پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 21 ذی الحجه ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 75

موضوع : وظیفه اقشار جامعه

زبان اثر : فارسی

مناسبت : در آستانه ماه محرم

مخاطب : ملت مسلمان ایران

پیام به ملت مسلمان ایران درباره وظایف اقشار جامعه در آستانه ماه محرم

پیام

‏زمان: 1 آذر 1357 / 21 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: وظیفۀ اقشار جامعه‏

‏مناسبت: در آستانۀ ماه محرّم‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏21 ذی الحجه 1398‏

‏     با حلول ماه محرّم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد؛ ماهی که خون بر‏‎ ‎‏شمشیر پیروز شد، ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم و داغ باطل بر جبهۀ‏‎ ‎‏ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد، ماهی که به نسلها در طول تاریخ، راه پیروزی بر سر‏‎ ‎‏نیزه را آموخت، ماهی که شکست ابر قدرتها را در مقابل کلمۀ حق به ثبت رساند، ماهی‏‎ ‎‏که امام مسلمین، راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت، راهی که باید مشت گره‏‎ ‎‏کردۀ آزادیخواهان و استقلال طلبان و حق گویان بر تانکها و مسلسلها و جنود ابلیس غلبه‏‎ ‎‏کند و کلمۀ حق، باطل را محو نماید. امام مسلمین به ما آموخت که در حالی که ستمگر‏‎ ‎‏زمان بر مسلمین حکومت جائرانه می کند، در مقابل او اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد‏‎ ‎‏بپاخیزید و استنکار کنید و اگر کیان اسلام را در خطر دیدید، فداکاری کنید و خون نثار‏‎ ‎‏نمایید.‏

‏     امروز رژیم شاه، حکومت جائرانه بر ملت مستضعف می کند و بر خلاف شرع اسلام‏‎ ‎‏و خواست ملت ـ که در سراسر ایران علیه او قیام نموده اند ـ مقام حکومت را اشغال نموده‏‎ ‎‏و مصالح عالیۀ مسلمین و احکام اسلام را به نفع سلطۀ شیطانی خود و اربابان مفتخوارش‏‎ ‎‏به نابودی کشیده است. بر عموم ملتِ بپا خاسته است که با تمام قدرت مخالفت خود را با‏‎ ‎‏شاه، گسترش و ادامه دهند، و او را از سلطۀ خطرناکش به زیر کشند.‏


‏     دولت نظامی، دولت یاغی و برخلاف قانون و شرع است، و بر عموم است که با آن‏‎ ‎‏مخالفت کنند، و از اعانت به آن احتراز نمایند، و از دادن مالیات و آنچه به این دستگاه‏‎ ‎‏ظلم و طغیان کمک می کند سرپیچی نمایند، و بر کارمندان و کارکنان شرکت نفت است‏‎ ‎‏که از خروج این ثروت حیاتبخش جلوگیری نمایند. آیا کارگران و کارمندان می دانند که‏‎ ‎‏اسلحه ای که سینۀ جوانان عزیز ما را می شکافد و زنان و مردان و کودکان ما را به خاک و‏‎ ‎‏خون می کشد، از پول همین نفتی است که با زحمت جانفرسای آنان خارج می شود؟ آیا‏‎ ‎‏آنان می دانند که قسمت مهم نفت اسرائیل، دشمن سرسخت اسلام و غاصب حقوق‏‎ ‎‏مسلمین را شاه تأمین می کند؟ اگر دولت یاغی با فشار به کارکنان نفت بخواهد این خیانت‏‎ ‎‏را ادامه دهد، ممکن است تکلیف نفت برای همیشه معین شود.‏

‏     بر اشخاص مطلع از اوضاع کشور است که لیستی از وزرای دولت یاغی و از خائنین به‏‎ ‎‏کشور و از صاحب منصبانی که در سراسر کشور، امر به جنایات و آدمکشیها می کنند، تهیه‏‎ ‎‏کنند تا در موقع خود، تکلیف ملت با آنان معلوم شود. دولت و صاحب منصبان ارشد‏‎ ‎‏بدانند که اگر دست از حمایت شاه جانی و خائن به اسلام و کشور اسلامی برندارند، در‏‎ ‎‏آتیۀ نزدیک به سزای اعمال خود خواهند رسید.‏

‏     اکنون که ماه محرّم چون شمشیر الهی در دست سربازان اسلام و روحانیون معظم و‏‎ ‎‏خطبای محترم و شیعیان عالیمقام سیدالشهداء ـ علیه الصلوة والسلام ـ است، باید حد‏‎ ‎‏اعلای استفاده از آن را بنمایند، و با اتکا به قدرت الهی، ریشه های باقیماندۀ این درخت‏‎ ‎‏ستمکاری و خیانت را قطع نمایند؛ که ماه محرّم، ماه شکست قدرتهای یزیدی و‏‎ ‎‏حیله های شیطانی است. مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان که مجالس‏‎ ‎‏غلبۀ سپاه عقل بر جهل و عدل بر ظلم و امانت بر خیانت و حکومت اسلامی بر حکومت‏‎ ‎‏طاغوت است، هر چه باشکوهتر و فشرده تر بر پا شود، و بیرقهای خونین عاشورا به‏‎ ‎‏علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم، هر چه بیشتر افراشته شود.‏

‏     خطبای محترم و گویندگان عزیز، بیش از پیش به تکلیف الهی خود که افشاگری‏‎ ‎‏جرایم رژیم است عمل فرمایند، و خود را در پیشگاه خداوند تعالی و ولی عصر‏

‏ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ سرافراز و رو سفید نمایند. طلاب و فضلای حوزه های‏‎ ‎‏علمیه که در این ایام برای روشنگری به قرا و قصبات می روند، لازم است دهقانان‏‎ ‎‏محروم و محترم را از فجایع شاه و کشتار مردم بی دفاع، آگاه گردانند و به آنان تذکر دهند‏‎ ‎‏که بر خلاف تبلیغات مسموم شاه و بستگانش، دولت اسلامی، طرفدار سرمایه دارها و‏‎ ‎‏مالکین بزرگ نمی باشد؛ این حرفهای بی معنی برای انحراف از راه حق است. مطمئن‏‎ ‎‏باشند که اسلام طرفدار ضعفا و دهقانان و مستمندان است؛ این شاه است که به طرفداری‏‎ ‎‏از امریکا کشاورزی را به تباهی کشانده است، این شاه است که به طرفداری از‏‎ ‎‏سرمایه دارها ذخایر ملت ضعیف را به نفع آنان از بین برده است. شما آنان را مطمئن کنید‏‎ ‎‏که در دولت حق، از شما به بهترین وجه حمایت خواهد شد.‏

‏     جوانان عزیز حوزه های علمیه و دانشگاهها و مدارس و دانشسراها و نویسندگان‏‎ ‎‏محترم مطبوعات و کارگران و کشاورزان محروم و بازاریان و اصناف مبارز و آگاه و‏‎ ‎‏کارمندان محترم و سایر اقشار، از ایلات و عشایر غیور گرفته تا چادرنشینان و‏‎ ‎‏زاغه مسکنان محروم، همه و همه، هم صدا و پشت بر پشت هم به سوی هدف مقدس‏‎ ‎‏اسلام، یعنی برچیده شدن سلسلۀ ستمگر پهلوی و هدم نظام منحط شاهنشاهی و برقراری‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مبتنی بر احکام مترقی اسلام، به پیش! که پیروزی از آنِ ملتِ بپاخاسته‏‎ ‎‏است.‏

‏     لازم به تذکر نیست که اقامۀ مجالس سوگواری باید مستقل بوده و منوط به اجازۀ‏‎ ‎‏شهربانی یا سازمان خرابکار به اصطلاح امنیت نباشد. شما ملت عزیز، مجالس را بدون‏‎ ‎‏مراجعه به مقامات بر پا نمایید، و در صورت جلوگیری در میادین و خیابانها و کوچه ها‏‎ ‎‏اجتماع کنید و مصایب اسلام و مسلمین و خیانتهای رژیم شاه را بر ملا نمایید.‏

‏     امروز تاریخ ایران، شاهد حساسترین روزهایی است که بر اسلام و مسلمین عزیز ما‏‎ ‎‏گذشته و می گذرد. امروز شما ملت بزرگ بر سر دو راهی عزت و عظمت همیشگی و‏‎ ‎‏خدای نخواسته ذلت و خواری ابدی واقع هستید. امروز احدی از اقشار ملت، معذور‏‎ ‎‏نیست و سکوت و انزوا در حکم انتحار و کمک به دستگاه جبار است. امروز خروج از‏

‏مسیر بی ابهام ملت و اسلام، خیانت به اسلام و ملت و حمایت از مخالفین اسلام و ملت‏‎ ‎‏است. خائنینی که با سکوت خود و یا احیاناً با گرایش خود به دستگاه طاغوتی شاه گمان‏‎ ‎‏کرده اند این نهضت اسلامی را می شکنند و شاه را نجات می دهند، در اشتباهند. اول آنکه‏‎ ‎‏دیگر کار گذشته است و شاه رفتنی است و با این خودفروشیها شاه را نمی توان نجات داد؛‏‎ ‎‏و دیگر آنکه اگر نجات پیدا کند، به آنان که او را نجات داده اند وفادار نخواهد بود؛‏‎ ‎‏چنانچه دیدیم و دیدید.‏

‏     من به ملت عظیم الشأن ایران که با قدرت اسلامی خویش، مشت محکم در دهان شاه‏‎ ‎‏و هواخواهان او زده و می زنند، دست صمیمیت و ارادت می دهم. من شهادت در راه حق‏‎ ‎‏و اهداف الهی را افتخار جاودانی می دانم. من به مادران و پدران جوانانی که در راه اسلام‏‎ ‎‏و آزادمنشی، خون داده اند، تبریک عرض می کنم. من به جوانان عزیز و غیوری که جان‏‎ ‎‏خود را نثار راه دوست کرده اند، حسرت می برم. آوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی و دیگر کشورها طنین انداز و افتخارساز است. شما ملت شریف، به جوانان غیور‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی هشدار داده اید. امید است با دست توانای شما، پرچم پرافتخار حکومت‏‎ ‎‏اسلامی در تمام اقطار به اهتزاز در آید. این است مسئلت من از خداوند تعالی. والسلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎