گفتگو
امکان دستیابی به آزادی و آینده نهضت
گفتگو با نویسندۀ فرانسوی درباره آینده نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 307

موضوع : امکان دستیابی به آزادی و آینده نهضت

زبان اثر : فارسی

مخاطب : نویسندۀ فرانسوی

گفتگو با نویسندۀ فرانسوی درباره آینده نهضت

گفتگو

‏زمان: دی 1357 / صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: امکان دستیابی به آزادی و آیندۀ نهضت‏

‏مخاطب: نویسندۀ فرانسوی‏

‏ [‏‏نویسندۀ فرانسوی: من یک نویسندۀ مبارز فرانسوی هستم که سالها علیه فاشیسم، بر ضد استعمار و‏‎ ‎‏ضد امپریالیسم مبارزه کرده ام و همیشه در کنار مردم مظلوم و مستضعف بوده ام و از آنها حمایت‏‎ ‎‏کرده ام. انقلابات جهان، خصوصاً انقلاب فرانسه را مطالعه کرده ام. و به این نتیجه رسیده ام که هرگاه‏‎ ‎‏انقلابی تا نیمۀ راه برود و ادامه ندهد، محکوم به مرگ است. من برای شما احترام فراوانی قائل هستم. و‏‎ ‎‏دلیل این احترام عمیق من به شما، سماجت شما در ادامۀ مبارزه علیه شاه است. و معتقدم این باید با تمام‏‎ ‎‏نیرو و بدون مصالحه ادامه یابد. و این دلیل احترام من است. اما من دو سؤال کلی از شما دارم. سؤال اول‏‎ ‎‏اینکه آیا اعتقاد دارید که با محاصرۀ ایران توسط امریکا، روسیه و چین، که همگی شاه را تقویت‏‎ ‎‏می کنند، راهی برای آزادی ایران از این ابرقدرتها وجود دارد؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: ما اتکای به ملت و قدرت ملت داریم. هیچ ملتی را بعد از آنکه بیدار شدند و به‏‎ ‎‏جنبش در آمدند، کسی نمی تواند از آن راهی که دارند منحرف کند. و هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی تواند یک ملت را سرکوب نماید. البته قدرتها می توانند بریزند و در یک مملکتی‏‎ ‎‏قتل عام کنند و لکن نمی توانند ملت را از خواستی که دارند منحرف کنند. و ملت ما به آن‏‎ ‎‏مرحله رسیده است که تمام اقشار قیام ضد رژیم و ضد ظلم کرده اند. ابر قدرتها نمی توانند‏‎ ‎‏این قیام را بشکنند و به علاوه ملت ایران مطلبی را خواهانند که تمام مردم جهان با این‏‎ ‎‏درخواست متفق القول است و آن آزادی و استقلال است. و ابرقدرتها نمی توانند در برابر‏‎ ‎‏عواطف تمامی مردم جهان، ‏‏[‏‏خواسته های خود را‏‏]‏‏ تحمیل کنند. و امید ما این است برای‏‎ ‎‏اینکه حرفمان حق، و مردم هم همه قیام کرده اند، بر تمام قدرتها غلبه می کنند.‏

‏[‏‏نویسندۀ فرانسوی: آیت الله قدرت مذهبی هستند. وقتی ما و شما امیدواریم که رژیم شاه سرنگون‏

‏شود، چگونه برای افرادی مثل شما یک رهبر مذهبی، ممکن است که خود و یا اشخاص اطراف خود را‏‎ ‎‏با یک نیروی سیاسی، جانشین رژیم شاه سازند؟‏‏]‏

‎     ‎‏امام: من بنا ندارم که خودم یا اشخاصی که حالا در پیش من هستند از روحانیون،‏‎ ‎‏جانشین رژیم بشوند؛ لکن ما در ایران و خارج کشور نیروهایی داریم که در همه ابعاد‏‎ ‎‏دانشمند و متفکر و کارآمد هستند. و در نظر داریم که آنها را جانشین رژیم بکنیم.‏‎ ‎‏اشخاصی که در داخل و خارج هستند، و با ملت هستند قادرند به ادارۀ کشور. بنابراین‏‎ ‎‏اشکالی از این بابت پیش نخواهد آمد.‏

‏[‏‏نویسندۀ فرانسوی: از اینکه به من اجازۀ چنین ملاقات و مذاکره ای را دادید تشکر می کنم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: من هم از شما تشکر می کنم. امیدوارم که مثل شما نویسنده ای که مطالعات در‏‎ ‎‏انقلابات خصوصاً انقلاب فرانسه دارید، در این انقلابی که در ایران پیش آمده است و‏‎ ‎‏ملت مظلوم ایران حق خود را مطالبه می کند، به اندازۀ قلم و قدرت بیان خود به آنها‏‎ ‎‏کمک کنید. از خداوند متعال بخواهید که پیروزی نصیب ملت ما بشود.‏

‎ ‎