مصاحبه
غیر قانونی بودن رژیم، ویژگی های جمهوری اسلامی
مصاحبه با مجله «اکسپرس» درباره غیر قانونی بودن رژیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 11 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 419

موضوع : غیر قانونی بودن رژیم، ویژگی های جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار انگلیسی مجلۀ اکسپرس

مصاحبه با مجله «اکسپرس» درباره غیر قانونی بودن رژیم

مصاحبه

‏زمان: 20 دی 1357 / 11 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: غیرقانونی بودن رژیم، ویژگیهای جمهوری اسلامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی مجلۀ اکسپرس‏

سؤال: ‏[‏‏شما در کتاب خودتان ـ مطابق ترجمۀ روزنامۀ امریکایی هرالدتریبون ـ فرموده اید جایی برای‏‎ ‎‏عقیده واحساسات در حکومت آینده وجود ندارد. آیا شما تصور می کنید که حکومت شما از نظر‏‎ ‎‏آزادی باحکومت فعلی فرقی خواهدداشت؟آیارژیم موردنظر شما یک استبداد مذهبی نخواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏رژیمی که ما می خواهیم، رژیم «جمهوری اسلامی» است و در اسلام آزادی به طور‏‎ ‎‏مطلق است مگر آنچه به حال ملت و کشور ضرر داشته باشد و موجب مفسده ای باشد. ‏

ــ     ‏[‏‏رفتن شاه در روزهای آینده حتمی است. آیا تصور می کنید به هدفتان نزدیک شده اید؟ آیا شورای‏‎ ‎‏سلطنتی مرحله ای، قابل قبول و ممکن از نظر شما هست یا خیر؟‏‏]‏

ــ     ‏منظور ما از این مبارزه رفتن شاه از ایران نبود بلکه سقوط شاه یعنی دست برداشتن از این‏‎ ‎‏سلطنت، در رفراندم تاسوعا و عاشورا بار دیگر ایران ثابت کرد که این رژیم قانونی نیست‏‎ ‎‏و باید این رژیم به هم بخورد. و الآن هیچ جهت قانونی برای شاه و برای کسانی که جای‏‎ ‎‏او می خواهند بنشینند وجود ندارد و ما او را قانونی نمی دانیم. و بعد از آنکه آنها دست از‏‎ ‎‏آن سلطۀ غیرقانونی شان برداشتند ما حکومت را به طور عادلانه و با اتکا به آرای مردم‏‎ ‎‏پابرجا می کنیم. بنابراین نه خود سلطنت، نه شورای سلطنت اساسی ندارد و از نظر ملت‏‎ ‎‏مردود است. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا تصور می کنید که برقراری حکومت اسلامی موجب به هم زدن تعادل شرق و غرب در این منطقه‏‎ ‎‏از جهان گردد؟‏‏]‏‏ ‏

ــ     ‏حکومت اسلامی حکومتی است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به یک نحو‏‎ ‎‏است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و‏‎ ‎‏اجازه نمی دهیم کسی در مقدرات مملکتمان دخالت کند.‏