سخنرانی
سخنرانی تاریخی امام خمینی در بیان چگونگی جریان انقلاب
سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 3 ربیع الاول ‭1399

مکان: تهران

شماره صفحه : 8

موضوع : سخنرانی تاریخی امام خمینی در بیان چگونگی جریان انقلاب

زبان اثر : فارسی

مناسبت : بازگشت امام خمینی به ایران پس از پانزده سال تبعید

حضار : میلیون ها تن از مردم

سخنرانی در فرودگاه مهرآباد (بیان چگونگی جریان انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: 12 بهمن 1357 / 3 ربیع الاول 1399‏

‏مکان: تهران، فرودگاه مهرآباد‏

‏موضوع: سخنرانی تاریخی امام خمینی در بیان چگونگی جریان انقلاب‏

‏مناسبت: بازگشت امام خمینی به ایران پس از پانزده سال تبعید‏

‏حضار: میلیونها تن از مردم‏

‎ ‎‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏تشکر از همۀ طبقات‏

‏     من از عواطف طبقات مختلف ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من‏‎ ‎‏بار گرانی است که نمی توانم جبران کنم. من از طبقۀ روحانیون که در این قضایای گذشته‏‎ ‎‏جانفشانی کردند، تحمل زحمات کردند، از طبقۀ دانشجویان که در این مسائل مصایب‏‎ ‎‏دیدند، از طبقۀ بازرگانان و کسبه که در زحمت واقع شدند، از جوانان بازار و دانشگاه و‏‎ ‎‏مدارس علمی که در این مسائل خون دادند، از اساتید دانشگاه، از دادگستری، قضات‏‎ ‎‏دادگستری، وکلای دادگستری، از همۀ طبقات، از کارمندان، از کارگران، از دهقانان، از‏‎ ‎‏همۀ طبقات ملت تشکر می کنم.‏

‎ ‎‏گام نخست پیروزی‏

‏     آن زحمتهای فوق العادۀ شماست که با وحدت کلمه پیروز شدید؛ البته در قدم اول،‏‎ ‎‏پیروزی شما... الآن ‏‏[‏‏در مرحله اول است‏‏]‏‏ و آن اینکه خائن اصلی را که محمدرضا نام‏‎ ‎‏دارد، از صحنه کنار زدید. گرچه گفته می شود که در خارج از کشور به دست و پا افتاده‏‎ ‎‏است؛ و حالا که اربابها هم دست رد بر سینۀ او زده اند و او را راه نمی دهند، حالا متوسل‏‎ ‎‏شده به بعضی همجنسهای خودش، شاید بتواند باز راهی پیدا کند. و این یک خیال خامی‏‎ ‎‏است که بعد از پنجاه سال خیانتهای این سلسله و بعد از سی و چند سال جنایات و خیاناتِ‏‎ ‎‏این شخص خائن به این مملکت، که مملکت ما را به عقب راند، مملکت ما را ـ فرهنگش‏

‏را فرهنگ استعماری کرد، زراعتش را به باد فنا داد، خزاینش را به باد فنا داد، مملکت را‏‎ ‎‏ویران کرد، و جُندیِ او و ارتش او را تابع ارتش غیر کرد، تابع مستشاران غیر کرد و اینها‏‎ ‎‏تأسفاتی است که ما داریم و ملت ما دارند، ‏‏[‏‏بار دیگر بتواند به قدرت باز گردد‏‏]‏‏.‏

‏به امید پیروزی نهایی‏

‏     ما پیروزی مان وقتی است که دست این اجانب از مملکتمان کوتاه شود و تمام‏‎ ‎‏ریشه های رژیم سلطنتی از این مرز و بوم بیرون برود و همه رانده بشوند. و این کارها و‏‎ ‎‏این چیزهایی که اخیراً واقع می شود و دست و پا می زنند عمال اجانب که یا شاه را‏‎ ‎‏برگردانند ـ یعنی شاه سابق ـ و یا رژیم دیگری و یا رژیم سلطنتی را حفظ کنند، این مطلب‏‎ ‎‏را باید بدانند که گذشته است مطلب؛ و اینطور مسائلی که شما پیش می آورید‏‎ ‎‏دست و پایی بیش نیست. و اگر تسلیم ملت نشوید، ملت شما را به جای خودش‏‎ ‎‏می نشاند.‏

‏     ما باید از همۀ طبقات ملت تشکر کنیم که این پیروزی تا اینجا به واسطۀ وحدت کلمه‏‎ ‎‏بوده است. وحدت کلمۀ مسلمین ـ همه، وحدت کلمۀ اقلیتهای مذهبی با مسلمین،‏‎ ‎‏وحدت دانشگاه و مدرسۀ علمی، وحدت طبقۀ روحانی و جناح سیاسی. باید همه این‏‎ ‎‏رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است؛ و این رمز پیروزی را از دست ندهیم و‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ شیاطین بین صفوف شما تفرقه نیندازند. من از همۀ شما تشکر می کنم‏‎ ‎‏و از خدای تبارک و تعالی سلامت و عزت همۀ شما را طالب، و از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏قطع دست اجانب و ایادیِ بسته به آنها را خواهان هستم.‏

‎ ‎