سخنرانی
همکاری مردم با نیروهای نظامی و انتظامی در حراست از کشور
سخنرانی در جمع پرسنل نیروی زمینی و هوایی (همکاری مردم با نیروهای نظامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 14 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 71

موضوع : همکاری مردم با نیروهای نظامی و انتظامی در حراست از کشور

زبان اثر : فارسی

حضار : فلاحی، ولی الله (فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران) - گروهی از معاونان و فرماندهان پرسنل

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی زمینی و هوایی (همکاری مردم با نیروهای نظامی)

سخنرانی

‏زمان: 19 خرداد 1358 / 14 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: همکاری مردم با نیروهای نظامی و انتظامی در حراست از کشور‏

‏حضار: فلاحی، ولی الله (فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران) ـ گروهی‏

‏از معاونان و فرماندهان و پرسنل هوانیروز‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

وظیفۀ نیروها در اوضاع بحرانی

‏     این نیروهای مختلفی که در کشور، یا در هر کشوری، هست، که هر کدامشان یک‏‎ ‎‏وظیفۀ خاصی دارند، یکی شان وظیفه دارند که در سرحدات باشند، یکی وظیفه دارد که‏‎ ‎‏در دریا باشد، یکی وظیفه دارد که در بین شهرها باشد، یکی وظیفه در داخل شهر، اینها‏‎ ‎‏در اوقات عادی اینطور است: وقتی اوقات عادی است، اینها هر کدام در آن محلی که‏‎ ‎‏هستند وظیفۀ خودشان را انجام می دهند. اما اگر یکوقت امر غیر عادی پیش آمد،‏‎ ‎‏برخلاف عادت همیشگی پیش آمد، این دیگر آنطور نیست که کسی که ژاندارمری‏‎ ‎‏است بگوید من به سرحدات کار ندارم؛ یا آنکه در سرحدات است بگوید که من در بین‏‎ ‎‏شهرها کار ندارم. این نظیر این می ماند که اشخاصی که هر کدام در شهر شغل خاصی‏‎ ‎‏دارند، مشغول یک کاری هستند در اوقات عادی، یکوقت زلزله می آید و خرابی‏‎ ‎‏می کند، اینجا دیگر حق ندارد که اداری بگوید که من حالا پشت میزم نشستم مشغول‏‎ ‎‏بررسی امور اداری هستم؛ یا بازاری بگوید که من شغلم بازار است و من باید چه بکنم.‏‎ ‎‏همۀ اینها به حسب وجدان و به حسب عقل و به حسب شرع موظفند که بروند و‏‎ ‎‏زلزله زده ها را نجات بدهند.‏

مسئولیت همگانی در شرایط بحرانی 

‏     شما می دانید که الآن باز ما در حال انقلاب هستیم. البته یک راههایی را رفتیم؛ ولیکن‏

‏باز هم حال انقلاب است؛ حال غیر عادی است. در این حال غیرعادی، که الآن‏‎ ‎‏سرحدات ما وضعش وضع صحیحی نیست. و هر روز تقریباً از اطراف به ما خبر می دهند‏‎ ‎‏که اسلحه وارد می شود، مواد مخدره وارد می شود، اشخاص قاچاقی وارد می شوند و در‏‎ ‎‏بین شهرها هم باز یک شلوغیهایی هست، در داخل شهرها هم باز این عناصر ضد انقلاب‏‎ ‎‏هستند، الآن یک وضع انقلابی ما داریم، در این وضع انقلابی باید همۀ قوا توجه به همۀ‏‎ ‎‏مقاصد داشته باشند. آنکه در سرحد است اگر یکوقتی در داخل یک عده ای می خواهند‏‎ ‎‏انقلاب کنند، می خواهند بر ضد انقلاب عمل کنند، می خواهند خرابکاری کنند، و‏‎ ‎‏اینهایی که در داخل شهرها هستند نمی توانند جلوی اینها را بگیرند، آنها باید بیایند سراغ‏‎ ‎‏این کار و این کار را انجام بدهند، برای اینکه سرحدداری برای حفظ مملکت است.‏‎ ‎‏چنانکه در شهرها ژاندارمری می خواهد انتظامات را برقرار کند، این برای حفظ نظام‏‎ ‎‏است؛ اگر ژاندارمری دید که سرحدات به هم خورده است، دارد از دست می رود، این‏‎ ‎‏ژاندارمری دیگر حق ندارد بگوید که من مال بین شهرها هستم؛ یا مثلاً قوایی که در‏‎ ‎‏داخل شهرند، هوایی، زمینی، دریایی ـ همۀ اینها موظفند الآن. الآن همۀ قوای انتظامی‏‎ ‎‏موظفند به اینکه مراقب باشند همۀ مملکت را؛ چنانکه همۀ مردم موظفند. و این انحصار‏‎ ‎‏به قوای انتظامی ندارد. ما نباید بنشینیم بگوییم که حفظ نظم با قوای انتظامی است. نه. اگر‏‎ ‎‏در حال عادی بود، حفظ نظم با قوای انتظامی بود. اما اگر حال غیر عادی شد، مردم هم‏‎ ‎‏موظفند که کمک کنند به قوای انتظامی، قوای انتظامی را تنها نگذارند؛ پاسدارها هم‏‎ ‎‏موظفند؛ خود مردم هم موظفند. در حالی که الآن در مملکت ما آرامش پیدا نشده،‏‎ ‎‏آنطور که می خواهیم، الآن همۀ شما و همۀ ما موظف هستیم به اینکه مراقب همۀ احوال‏‎ ‎‏باشیم. اگر یکوقت دیدیم که مثلا در یک شهری یک صدایی بلند شد که برخلاف‏‎ ‎‏عادت است و محتمل است که یک انفجار مثلا مهمی پیش بیاید، باید اینها هر کدام، در‏‎ ‎‏هر محلی که هستند، صاحب منصبهاشان اجازه به آنها بدهند، امر به آنها بکنند، که بروید‏‎ ‎‏سراغ این کار، این کار را چه بکنید. چنانکه قوای ژاندارمری هم همین طور: اگر یکوقت‏‎ ‎‏دیدند سرحدات جوری شده است که دارد متزلزل می شود، اینها نباید بنشینند بگویند که‏

‏آنجا را باید ارتش درست کند. اینها باید خودشان بروند و آنها هم کمک کنند، و سایر‏‎ ‎‏مردم همه.‏

وظیفۀ دفاع برای مردان و زنان 

‏     همان طوری که در اسلام وقتی که دفاع پیش می آید، دیگر قضایا این نیست که مرد‏‎ ‎‏باید باشد و بالغ باید باشد. و چه باید باشد. وقتی قضیۀ دفاع از یک مملکت اسلامی پیش‏‎ ‎‏آمد، بچه، بزرگ، مرد، زن، همه موظفند که بروند دفاع بکنند. مسئله غیرعادی است.‏‎ ‎‏مسائل عادی یکجور است، مسائل غیر عادی ‏‏[‏‏جور دیگر‏‏]‏‏ و در این وقتی که مسئله‏‎ ‎‏غیرعادی است انتظامات هر گروهی بیشتر از اوقات عادی مطلوب است. اطاعت پایین از‏‎ ‎‏بالا، حفظ نظام، حفظ مراتب، حفظ سلسله، در وقتهای عادی لازم است، اما در وقت‏‎ ‎‏غیرعادی بیشتر لازم است؛ برای اینکه اگر بنا باشد که در وقت غیرعادی هرکسی بخواهد‏‎ ‎‏حرف دیگری را نشنود و هیچ کس تحت نظمی نباشد، این اسباب این می شود که یک‏‎ ‎‏کشور به باد برود.‏

رعایت سلسله مراتب 

‏     بنابراین الآن همۀ قوا موظفند که سلسله مراتب را حفظ کنند، و اوامر بزرگترها را،‏‎ ‎‏آنهایی که به حسب قواعدِ سلسله مراتب باید از آنها اطاعت کنند، باید اطاعت بکنند. و‏‎ ‎‏البته صاحب منصبها هم باید متوجه این معنا باشند که الآن زمان طاغوت نیست که هر‏‎ ‎‏کاری بخواهند بکنند، و هر ظلمی بخواهند بکنند، بکنند. اینها باید با آنها با کمال احترام‏‎ ‎‏پدری رفتار کنند آنها هم باید اطاعت بکنند. الآن که وضع غیر عادی است، این مطلب‏‎ ‎‏بیشتر باید توجه به آن بشود. بیشتر انتظامات، سلسله مراتب، حفظ بشود.‏

‏     در هر صورت، من امیدوارم که خداوند شماها را حفظ کند. و من متشکرم از اینکه‏‎ ‎‏شماها در یک موقعی که آنطور خونریزی بود و آنطور انقلاب بود کمک کردید. و قوای‏‎ ‎‏انتظامیه سهم بزرگی در این باب دارند. خداوند همه شان را حفظ کند و موفق بشویم همۀ‏‎ ‎‏ما به اینکه این کشور را به حال عادی و حالی که بتواند این کشور خودکفا باشد و احتیاج‏

‏به هیچ جا نداشته باشد در هیچ چیز. ان شاءالله همه سالم باشید و موفق. ‏

‏[‏‏امام در جواب سخنان یکی از حاضران فرمود:‏‏]‏‏ ‏

‏     من گمان می کنم که هیچ پاداشی بالاتر از آن پاداشی که خدای تبارک و تعالی به شما‏‎ ‎‏می دهد، و به خدمتگزارها می دهد هیچ پاداشی بالاتر از آن نیست. و هیچ پشتوانه ای‏‎ ‎‏بالاتر از ایمان نیست. وقتی که یک قومی، یک گروهی، ایمان داشتند، ایمان به خدا‏‎ ‎‏داشتند و موظف می دانستند به حسب آن ایمان که خدمت بکنند، این از همۀ پشتوانه ها‏‎ ‎‏برای این گروه، برای انسانها، بالاتر است. البته من از شماها تشکر می کنم؛ و ملت هم قدر‏‎ ‎‏شما را می دانند. آنها هم اینطور نیست که قدردانی نکنند. آنها هم قدردانی می کنند. ما‏‎ ‎‏همه قدردانی از شما و همۀ قوای انتظامیه می کنیم. شما در یکوقتی که مملکت در حال‏‎ ‎‏آتش بود کمک کردید. و این کار ارزنده ای بود که فراموش شدنی نیست. خداوند همۀ‏‎ ‎‏شما را تأیید کند؛ و خداوند پشتیبان همه باشد. ملت هم پشتیبان شماست، و ما هم دعاگو.‏

‏[‏‏امام پس از سخنان یکی دیگر از حضار فرمود:‏‏]‏‏ ‏

‏     در هر صورت، شما به آنها تذکر بدهید. ما توقع نداریم ‏‏[‏‏نسبت به ما‏‏]‏‏ که یک مملکتی‏‎ ‎‏که برای اسلام قیام کرده، و ‏‏[‏‏برای دفع ‏‏]‏‏ کسانی که مخالف با اسلام و با مصالح مسلمین‏‎ ‎‏بوده اند و دستهایی که به این مخالفان کمک می کردند ملت ما به رسم اسلام و با قدرت‏‎ ‎‏اسلام قیام کرده، متوقع نیستیم که کسانی که مسْلمند و دولتهای اسلامی هستند آنها خدای‏‎ ‎‏نخواسته مخالفتی با جنبش اسلامی داشته باشند. مخالفت با این، مخالفت با اسلام است یا‏‎ ‎‏خدای نخواسته یک موافقتی با دستگاههای دیگری که می خواهند باز اسلام را عقب‏‎ ‎‏بزنند، و یک رژیمهای فاسد بیاورند. ما همچو توقعی نداریم از دولتهایی که رؤسای‏‎ ‎‏دولت اسلام هستند، ما انتظار این را داریم که قدرتهای اسلامی تقویت کنند ملت ما را؛ نه‏‎ ‎‏اینکه ـ اینطور که گفته می شود و نباید باور کرد ـ دولت کویت هم کمک بکند به مخالفین‏‎ ‎‏اسلام و به اشخاص منحرف. این اگر یک مطلبی باشد، این برخلاف صلاح خود شما‏‎ ‎‏است؛ و برخلاف صلاح مسلمین است. در حدود این حرفهایی که گفته شد.‏