سخنرانی
لزوم پیاده کردن اسلام در همه ابعاد ـ اهتمام به تصویب قانون اساسی
سخنرانی در جمع بانوان مکتب الزهرا، و پرسنل سپاه (اجرای احکام اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 23 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 207

موضوع : لزوم پیاده کردن اسلام در همه ابعاد ـ اهتمام به تصویب قانون اساسی

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان مکتب الزهرا ـ پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم

سخنرانی در جمع بانوان مکتب الزهرا، و پرسنل سپاه (اجرای احکام اسلام)

سخنرانی

‏زمان: 28 خرداد 1358 / 23 رجب 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم پیاده کردن اسلام در همۀ ابعاد ـ اهتمام به تصویب قانون اساسی‏

‏حضار: بانوان مکتب الزهرا ـ پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

پیشگامی سرنوشت ساز بانوان

‏     من از شما بانوان محترم تشکر می کنم که از راه دور آمدید و با من ملاقات کردید. من‏‎ ‎‏دعا به شما می کنم. خداوند شما را سعادتمند کند. و تشکر می کنم که در این نهضت‏‎ ‎‏پیشقدم بودید. بانوان ایران در این نهضت پیشقدم بودند؛ و مثل بانوان صدر اسلام بودند.‏‎ ‎‏نهضت ما به واسطۀ آنها به پیش رفت؛ و امیدوارم که این نهضت به واسطۀ شما به پیش‏‎ ‎‏برود.‏

خدمت ارزشمند پاسداران

‏     چیزی که هم به بانوان و هم به آقایان پاسداران باید عرض کنم، بعد از آنکه تشکر‏‎ ‎‏می کنم از شما جوانهای برومند که عمرتان را، وقتتان را، جوانی تان را صرف دارید‏‎ ‎‏می کنید در راه اسلام ـ و این اسلام است ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ شما را در نیمه های شب، که جوان باید‏‎ ‎‏بخوابد، شما را بیدار نگه می دارد. و این ایمان است که جوانی از مورد مطمئن بیاید در‏‎ ‎‏مورد خطرناک. از رختخواب منزلش، که هم مطمئن است و هم محل خواب است، بیاید‏‎ ‎‏در کوچه ها، در خیابانها، پاسداری کند؛ در صورتی که هم خواب از چشمش رفته است،‏‎ ‎‏و هم احتمال خطر است. این یک خدمت ارزشداری است، و شما الزامی به این معنا‏‎ ‎‏ندارید؛ خودتان آمدید. ارزش این خدمت این است که بدون اینکه کسی شما را الزام‏‎ ‎‏کند به اینکه این خدمت را بکنید خودتان انتخاب کردید این خدمت را. چنانکه بانوان‏‎ ‎‏هم ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ همین معنا شریکند که در وقتی که همۀ خطرها بود، هم شما در خیابانها رفتید،‏

‏هم آن بانوان محترمه. و هیچ کس هم شما را الزام نکرده بود که بیایید بریزید در خیابان،‏‎ ‎‏یا بروید پشت بامها «الله اکبر» بگویید و مورد اصابت گلوله مثلاً شاید واقع بشوید. این‏‎ ‎‏قدرت ایمان بود که شما را به خیابانها کشید و بانوان را به خیابانها. و ارزش عمل همین‏‎ ‎‏است. یکوقت این است که یک سازمانی است که روی آن سازمان الزام دارد انسان به‏‎ ‎‏اینکه برود بیرون خودش را به خطر بیندازد. یکوقت این است که نه، هیچ سازمانی که او‏‎ ‎‏را الزام کند نیست؛ داوطلب است برای اینکه برود و خدمت کند. آنکه ارزش به خدمت‏‎ ‎‏و به عمل زیاد می دهد همین معناست که با همۀ مشکلات و با همۀ خطرها در اول نهضت‏‎ ‎‏همه تان به خیابانها رفتید و مقابل توپ و تانک، بدون اینکه کسی شما را الزام کرده باشد.‏‎ ‎‏و حالا هم همه به همین معنا حاضرید و دارید شما پاسداری می کنید. و ارزش این‏‎ ‎‏پاسداری خیلی زیاد است. و من امیدوارم که همۀ ما و همۀ شما را خداوند از پاسداران‏‎ ‎‏اسلام قرار بدهد و همه در خدمت امام زمان باشید.‏

حفظ قدرت ایمان

‏     چیزی که الآن مهم است این است که همین پاسداری که شما می کنید و بانوان هم‏‎ ‎‏همین پاسداری که کردید و نهضت را رساندید به اینجا و یک امر اعجازی را،‏‎ ‎‏معجزه آمیزی را، محقق کردید و قدرت بزرگی را شکستید، همین قدرت ایمان باید باز‏‎ ‎‏هم محفوظ بماند. اگر چنانچه بخواهید روی آن مقصدی که شما از اول آمدید و اسلام‏‎ ‎‏را خواستید، جمهوری اسلام را خواستید، اگر بخواهید که جمهوری اسلامی به همۀ معنا‏‎ ‎‏که دارد، با همۀ محتوا که دارد، در خارج تحقق پیدا بکند، باید که از حالا به بعد هم همان‏‎ ‎‏ایمان را، همان قدرت ایمان را، حفظ کنید. با هم باشید. همۀ فکرها همه فکر اینکه‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی محقق بشود. جمهوری اسلامی به این نیست که ما فقط بگوییم که ما‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را می خواهیم، یا رأی بدهیم. رأی دادن اسباب این نمی شود که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی تحقق داشته باشد. بله، البته الآن رسماً ایران جمهوری اسلامی است؛‏‎ ‎‏لکن در جمهوری اسلامی احکام اسلام باید در آن جاری بشود. یعنی در هر جای ایران،‏

‏در اداراتش، در وزارتخانه هایش، در بازارش، در محله هایش، در دانشگاهش، در‏‎ ‎‏دادگستری، همه جا باید اسلام باشد. آنکه ملت ما می خواهند و خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهد که ما باشیم این است که ما همه جای مملکت را به صورت اسلامی درآوریم.‏‎ ‎‏در صورتی که در زمان طاغوت همه جا خراب بود. حالا هم باز خرابی هست.‏

نابسامانیهای فراوان در میان همۀ اقشار ایران

‏     بنابراین، ما الآن هنوز بین راه هستیم. باز به مقصد نرسیدیم. کسی که بین راه هست‏‎ ‎‏باید تمام نظرش به این باشد که به مقصد برسد. من می دانم که در بین همۀ قشرها یک‏‎ ‎‏اختلالاتی هست؛ یک نابسامانیهایی هست. آنطور نیست که من ندانم. خوب، هر روز‏‎ ‎‏همان طور که شما حالا آمدید و مشکلاتتان را می گویید، تقریباً ما هر روز مبتلا هستیم، و‏‎ ‎‏از اطراف می آیند و مشکلات را می گویند. و ما می دانیم که مشکلات زیاد است. شما‏‎ ‎‏مشکلات دارید. در بین ارتش مشکلات زیاد است. در بین ژاندارمری مشکلات زیاد‏‎ ‎‏است. در شهربانی زیاد است. در خود بین پاسدارها زیاد است. در کمیته ها زیاد است. در‏‎ ‎‏دادگاهها زیاد است. همۀ اینها چیزی نیست که معلوم نباشد. همه مان می دانیم که‏‎ ‎‏اشکالات زیاد است. و بعد از هر انقلابی این اشکالات هست. نمی شود که یک انقلابی‏‎ ‎‏واقع بشود، آن هم یک همچو انقلاب بزرگی، یک همچو انقلابی که در غرب می گویند‏‎ ‎‏که اعجاز واقع شده است، این انقلاب حسابها را از هم باطل کرد، یک همچو انقلابی‏‎ ‎‏واقع باشد. آن وقت پنجاه و چند سال هم دستهای ناپاک خارج و داخل خراب کرده‏‎ ‎‏باشند این مملکت ایران را، همه هر چه منفعت داشته به جیب زدند، و یک مملکت‏‎ ‎‏خرابه ای گذاشتند، بعد از انقلاب، با این خرابی مملکت، توقع این نیست که همچو که‏‎ ‎‏اینها رفتند همه چیزها درست بشود!‏

دست در دست هم در راه ساختن یک کشور اسلامی

‏     الآن همۀ ما، باید همۀ ما، دست به هم بدهیم، همه با هم دست به هم بدهیم، و با هم‏‎ ‎‏این خرابه را آبادش کنیم. و اینکه می گویم همه با هم، برای این است که هر کس در هر‏

‏پستی هست آنجا ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏خوب عمل کند. شما متوقع این نباشید که همۀ کارها را من بکنم.‏‎ ‎‏من هم متوقع این نباشم که شما همۀ کارها را بکنید. من به این طلبگی که دارم، این شغل‏‎ ‎‏خودم را خوب اداره کنم. شما هم که پاسبان هستید، هر یکتان پاسبانی خودتان را خوب‏‎ ‎‏انجام بدهید، این خانمها هم که شغل دیگری دارند، این شغل خودشان را خوب انجام‏‎ ‎‏بدهند. وزارتخانه ها هم شغل خودشان را خوب انجام بدهند. دهقانها هم شغل خودشان‏‎ ‎‏را خوب انجام بدهند. کارگرها هم شغل خودشان را خوب انجام بدهند. وقتی بنا شد همۀ‏‎ ‎‏قشرها اسلامی باشند، همه فکرشان این باشد که یک مملکت اسلامی را اداره بکنند،‏‎ ‎‏یک کشور اسلامی که حالا جمهوری اسلامی است اداره اش بکنند، خرابیها را ترمیم‏‎ ‎‏بکنند. ما یک قشرمان نمی تواند خرابیها را ترمیم بکند. همان طور که شما نمی توانید همۀ‏‎ ‎‏ایران را پاسداری بکنید، ما هم نمی توانیم همۀ ایران را مثلاً صحیح اداره بکنیم. همۀ ما‏‎ ‎‏باید، همۀ جمعیت ایران، همۀ ایران را ‏‏[‏‏بسازند‏‏]‏‏. شما در قم هستید، پاسدار هستید، آن‏‎ ‎‏پاسدار، هر فرد، آن پاسداری را که می کند خوب انجام بدهد، با صداقت انجام بدهد، با‏‎ ‎‏امانت انجام بدهد، برای خدا انجام بدهد، من هم که یک طلبه هستم طلبگی خودم را‏‎ ‎‏همین طور، آقا هم که آقا هستند آقایی خودشان را، و همۀ قشرها وقتی که آن کاری که‏‎ ‎‏دستشان هست خوب انجام بدهند، یک مملکت خوب می شود.‏

سقوط امپراتوری 2500 ساله

‏     مملکت عبارت از این آب و خاک است؛ جمعیتش هم عبارت از این ملت است؛ این‏‎ ‎‏آب و خاک دستِ این ملت است؛ این ملت وقتی همه شان دست به هم دادند، یعنی هر‏‎ ‎‏کدام در آن محلی که هست آنجا را خوب اداره بکند، باغبان توی باغ که هست باغ را‏‎ ‎‏خوب اداره بکند. کشاورز هم در صحرایی که هست کشاورزی اش را خوب اداره بکند،‏‎ ‎‏نخست وزیر هم در نخست وزیری اش خوب اداره بکند، وزرای دیگر هم همین طور،‏‎ ‎‏ادارۀ دیگر هم همین طور، پاسبان هم همین طور، همه اگر بنا شد که یک همچو نظری تو‏‎ ‎‏کار باشد و همان طوری که همه تان با یک فریاد الله اکبر کَندید یک کوه بزرگ را و ساقط‏

‏کردید یک امپراتوری 2500 ساله را، و این ایمان بود که این کار را کرد و این اسلام بود‏‎ ‎‏که این کار را کرد، اینجا را هم می توانید.‏

‏     الآن مملکت دست خودتان است. خودتان می توانید اداره اش بکنید؛ به شرط اینکه‏‎ ‎‏الآن که یک اصول ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ مسائل در دست است، یعنی قانون اساسی الآن بناست درست‏‎ ‎‏بشود، باید رأی داده بشود به آن، باید بعدش مجلس شورای ملی درست بشود، رفراندم‏‎ ‎‏درست بشود.‏

‏     الآن که این اصول در دست است، شیاطین دنبال این هستند که هر کسی را وادار کنند‏‎ ‎‏که اشکالاتی درست بکنند. به اشکالات توجهش می دهند. می روند پیش مثلاً دهقانها‏‎ ‎‏می گویند که ... حالا هم جمهوری اسلام شد، خوب، برای شما کاری نکردند. مثل اینکه‏‎ ‎‏همچو که گفتند جمهوری اسلامی، این خرابیها یکدفعه خودرو سبز می کند! یا بیایند به‏‎ ‎‏پاسدارها بگویند خوب، حالا جمهوری اسلامی است؛ خوب، الآن این چیزهای‏‎ ‎‏مختلفی که اینجا‏‏[‏‏ست‏‏]‏‏ از اشخاص بدی که هستند؛ انتصابات بدی که هست؛ انتخابات‏‎ ‎‏بدی که هست؛ و ... همه را متوجه کنند به یک چیزهایی که غیر آن مسئله ای است که الآن‏‎ ‎‏ما باید دنبالش برویم. این نظیر این می ماند که آن روزی که شما همه با هم داشتید الله اکبر‏‎ ‎‏می گفتید و می خواستید بشکنید این سد را. بیایند به شما بگویند که مثلاً ادارۀ فلان،‏‎ ‎‏رئیسش چه جوری است. حالا وقت این حرف نیست. حالا وقت این است که ما برویم و‏‎ ‎‏بشکنیم. حالا هم همین است. الآن وقت این است که نه این خانمها به اشکالات خودشان‏‎ ‎‏و داخلی خودشان توجه کنند؛ و نه شما برادرها به اشکالات خودتان و داخلی خودتان‏‎ ‎‏توجه کنید؛ و نه من و نه آقا و نه دیگران. الآن تا این اصول مستقر نشده ‏‏[‏‏...‏‎ ‎‏]‏‏یعنی ما یک‏‎ ‎‏مملکتی می خواهیم تا باشد، آن وقت بگوییم که پاسدارش کی و ملاّیش کی و بانوانش‏‎ ‎‏کی و چه. الآن وقت این است که ما می خواهیم این مملکت را مستقلش، آزادش، قانون‏‎ ‎‏اسلامش، همه چیزها درست بشود. وقتی که تا دو ـ سه ماه دیگر ان شاءالله این مطلب پیش‏‎ ‎‏رفت، جمهوری اسلامی، یعنی رئیس جمهور هم درست شد، قانون هم تصویب شد،‏‎ ‎‏رفراندم هم شد، مجلس شورای ملی هم درست شد، که دیگر تزلزل توی کار نباشد.‏


اهتمام به تصویب قانون اساسی

‏     الآن یک حکومتی است که انتقالی است. حکومت آمده است که انتقال قدرت را‏‎ ‎‏بدهد به کس دیگری که این قدرت متمرکز بشود، وقتی متمرکز شد، همۀ این امور به‏‎ ‎‏جای خودش عمل می شود. حالا هم، الآن، در عین حالی که یک حکومت انتقالی است،‏‎ ‎‏خوب یک کارهای اساسی دارند می کنند. الآن همین سازندگی که بناست بکنند؛ همین‏‎ ‎‏خانه سازی که بناست بکنند؛ همین ـ عرض می کنم ـ پل سازی و خیابانها و همۀ اینها را‏‎ ‎‏مشغولند. اما الآن آنی که مهم است این است که آن اصل را فراموش نکنیم. اصل این‏‎ ‎‏است که الآن می خواهند قانون اساسی درست بکنند، شیاطین افتادند که نگذارند. همه‏‎ ‎‏بایستیم در مقابلش که ما نخیر، همین را می خواهیم. همین طوری که دولت ‏‏[‏‏طرح داده‏‏]‏‎ ‎‏طرح کرده این طرح خوبی است؛ همین را ما می خواهیم. ما مجلس مؤسسانی که غربیها‏‎ ‎‏می گویند نمی خواهیم. همین معنایی که دولت گفته است و زود انجام می گیرد؛ نه آنی که‏‎ ‎‏یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، شاید طول بکشد، تا خدای نخواسته یکوقت‏‎ ‎‏این تزلزل اسباب این بشود که به هم بخورد اوضاع. الآن وقت این معناست.‏

‏     و من می دانم که این چیزهایی که شما گفتید شما تنها نیستید؛ همه هستند که ناراحتی‏‎ ‎‏دارند؛ اما ناراحتی را بگذارید برای یکوقت دیگر. یک قدری تأمل کنید و بگذارید‏‎ ‎‏برای یکوقت دیگری. الآن هر کدام هر پستی را که دارید محکم دنبالش را بگیرید، و‏‎ ‎‏محکم انجام وظیفه بکنید. و این وظیفه وظیفه ای است که برای خداست. نه کسی شما را‏‎ ‎‏الزام کرده؛ نه خیلی چیزی هست که شما به طمع آن باشید. چیزی تو کار نیست. یک‏‎ ‎‏مشت فقرا، یک مشت مستمندها. الآن مسائل خدایی است؛ الهی است. و مسائل الهی‏‎ ‎‏اهمیتش زیاد است. و ما ان شاءالله امیدواریم که همه مان با هم اسلام را پیاده کنیم؛ همۀ‏‎ ‎‏قشرها اسلامی بشود... عدالت اسلامی برای همه است. یک فردی نیست که به فرد دیگر‏‎ ‎‏تقدم داشته باشد، مگر اینکه تقوا داشته باشد.‏

‏     خدا همۀ شما را ان شاءالله حفظ کند؛ موفق کند. من به همۀ شما دعا می کنم. و من‏‎ ‎‏خدمتگزار همۀ شما هستم. خدا همه تان را ان شاءالله حفظ کند.‏

‎ ‎