بیانات
تشریح ویژگی های رئیس جمهور آینده
بیانات در جمع دانشجویان هنر شیراز (ویژگی های رئیس جمهور آینده)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 4 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 393

موضوع : تشریح ویژگی های رئیس جمهور آینده

زبان اثر : فارسی

حضار : دانشجویان هنری شیراز

بیانات در جمع دانشجویان هنر شیراز (ویژگی های رئیس جمهور آینده)

بیانات 

‏زمان: 3 دی 1358 / 4 صفر 1400 ‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: تشریح ویژگیهای رئیس جمهور آینده ‏

‏حضار: دانشجویان هنری شیراز ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

لزوم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 

‏     من در عین حال که حالم مقتضی صحبت نیست، لکن برای تشکر از آقایان چند‏‎ ‎‏کلمه ای عرض می کنم. آقایان زحمت کشیدند که از راههای دور تشریف آوردند.‏‎ ‎‏خداوند همۀ را حفظ کند. موفق باشند. چیزی که لازم است عرض کنم این است که در‏‎ ‎‏این موقع که یک مرحلۀ دیگری از مراحلی که در کشور ما می خواهد تحقق پیدا بکند در‏‎ ‎‏دست اجراست، و آن تعیین رئیس جمهور است. باید توجه داشته باشند آقایان که آن‏‎ ‎‏صفتی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور تعیین کرده اند مراعات کنند. قانون اساسی‏‎ ‎‏را ملاحظه کنند و صفات رئیس جمهور را در آنجا ملاحظه کنند، و کسی که دارای آن‏‎ ‎‏صفات بود و او را به آن صفات می شناسید به او رأی بدهید، و اگر فاقد آن صفات باشد،‏‎ ‎‏احتراز کنید از رأی دادن به او. روز سرنوشت سازی است. می خواهید زمام کشور را به‏‎ ‎‏یک کسی بدهید که مؤثر است در مقدرات کشور شما. سهل انگاری نکنید، و به پای‏‎ ‎‏صندوقها بروید، و با هم اجتماع کنید، و کسی که لایق برای این مقام است و دارای آن‏‎ ‎‏صفاتی است که سوء سابقه نداشتن، وابستگی به رژیم سابق نداشتن، اینها از اموری است‏‎ ‎‏که باید ملاحظه بشود. و آقایان نباید سستی کنند در رفتن. به پای صندوق بروند. لکن به‏‎ ‎‏کسی که این صفات را دارد رأی بدهند. خداوند ان شاءالله شماها را حفظ بکند. و من از‏‎ ‎‏اینکه معذورم از اینکه زیاد صحبت کنم عذرخواهی می کنم. و شما را به خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی می سپارم.‏

‎ ‎