سخنرانی
عمل به وظایف ـ تبلیغات علیه انقلاب ایران
سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش (عمل به وظایف ـ تبلیغات علیه انقلاب ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 17 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 53

موضوع : عمل به وظایف ـ تبلیغات علیه انقلاب ایران

زبان اثر : فارسی

حضار : فرماندهان ارشد ارتش

سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش (عمل به وظایف ـ تبلیغات علیه انقلاب ایران)

سخنرانی

‏زمان: 16 دی 1358 / 17 صفر 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: عمل به وظایف ـ تبلیغات علیه انقلاب ایران ‏

‏حضار: فرماندهان ارشد ارتش ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

مسئولیت خطیر متصدیان در نظام اسلامی 

‏     شما امروز از قوای انتظامی جمهوری اسلامی هستید، با دیروزتان فرق دارد. دیروز‏‎ ‎‏خواه ناخواه از رژیم طاغوت بودید و حالا از رژیم اسلام هستید، و بین این دو تا‏‎ ‎‏همان طوری که به حسب واقع فرق دارد: یکی رژیم شیطان است، یکی رژیم الله . باید‏‎ ‎‏آنهایی هم که منتسب به این دستگاه هستند با آنهایی که پیشتر بود فرق کند. فرق این است‏‎ ‎‏که امروز باید همۀ گروههایی که مربوطند به جمهوری اسلامی، چه دولت و دستگاههای‏‎ ‎‏اداری و چه ارتش و ژاندارمری و شهربانی و پاسدارها، و اینها که قوای انتظامی هستند که‏‎ ‎‏اینها اشخاصی هستند، گروههایی هستند که بِالاصاله مربوط به جمهوری اسلامی هستند.‏‎ ‎‏اینها باید اعمالشان هم، افعالشان هم، عقایدشان هم و اخلاقشان هم مناسب باشد با‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی. آن اخلاقی که سابقاً مثلاً بعضیها داشتند که مناسب بود با طاغوت، اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته از او در نفوس، آثاری هست، این آثار را باید مجاهده کنند تا زدوده‏‎ ‎‏بشود. یعنی الآن شما آقایان مسئولیت زیاد دارید و عملتان هم یک عمل شریف است.‏‎ ‎‏عمل شریفی است که اسکلت جمهوری اسلامی بسته به وجود شماهاست. مسئولیتتان‏‎ ‎‏زیاد است. برای اینکه اگر سابق یک کاری از شما خدای نخواسته انجام می گرفت‏‎ ‎‏می گفتند در رژیم طاغوتی است، باید اینجوری باشد. ما اگر حالا خدای نخواسته یک‏‎ ‎‏مسئله ای که برخلاف رویّۀ اسلام است انجام بگیرد گفته می شود که ارتش اسلامی هم‏‎ ‎‏همین است. و شما می دانید که قلمها و زبانهای خائنی هستند و با آن چشمهای خیانتکار‏

‏مراقب هستند که یک ‏‏[‏‏بهانه ای‏‏]‏‏ پیدا بکنند از یک گروهی، از گروههای اسلامی و این را‏‎ ‎‏زیادش کنند، و کم کم برسانند به اینکه خوب، این رژیم هم رژیم طاغوتی است مثل آن‏‎ ‎‏رژیم. همین امروز صبح من در یک مجله ای که مربوط به بختیار بود اینجا آورده بودند‏‎ ‎‏من دیدم. دیدم که ایشان همین را می گوید که این رژیم هم یک رژیم طاغوتی است و‏‎ ‎‏مشغول چپاولگری و مشغول کذا هستند. و در یکی از نوشته ها هم بود که الآن در ایران‏‎ ‎‏بعضی جاها حکومت نظامی است، برای اینکه مردم از این رژیم برگشتند و حالا دارند با‏‎ ‎‏فشار و زور و با ‏‏[‏‏اسلحه‏‏]‏‏ مردم را دارند رام می کنند. خوب، اینها چیزهایی است که در‏‎ ‎‏خارج ایران اینها منعکس می کنند. حالا که چیزی دستشان نیست اینطور می گویند. اگر‏‎ ‎‏یکوقت یک بهانه ای دستشان بیاید که ما آنطور که باید عمل کنیم عمل نکنیم، این بهانه‏‎ ‎‏اسباب این می شود که آن قلمهایی که می خواهند بشکنند این نهضت را و نمی توانند‏‎ ‎‏ببینند که یک رژیم اسلامی در کار هست، آنها مشغول فعالیت می شوند و آلوده می کنند‏‎ ‎‏این نهضت را. ما باید این مکتب خودمان را حفظش بکنیم. یعنی الآن مکتب اسلام‏‎ ‎‏دست ماها و شماست و این مکتب باید محفوظ باشد. ماها کاری نکنیم که به مکتبمان‏‎ ‎‏ایراد بگیرند و آنهایی که می خواهند ایراد بگیرند به مکتب ایراد می گیرند، برای اینکه با‏‎ ‎‏مکتب بدند. یک مکتبی که می بینند این قابل دوام است، وقتی هرج ومرج بود و مکتبی‏‎ ‎‏تو کار نبود، آن چیزی نبود، اما اینها یک مسئلۀ مکتبی دارند، می بینند هست و قابل دوام،‏‎ ‎‏به مکتب ایراد می گیرند. و ما موظفیم که این مکتب را حفظش کنیم که اگر حفظش نکنیم‏‎ ‎‏آسیب برمی دارد. باید کاری بکنیم که آسیب برندارد و آن کار این است که اگر چنانچه‏‎ ‎‏در هر جا هستیم به وظایفی که آنجا هست عمل کنیم. اگر یک کشوری همۀ اشخاصی که‏‎ ‎‏در آن هستند وظیفه شناس بودند و به آن وظیفه و کاری که به او محول است، خوب‏‎ ‎‏انجام بدهد، آن کشور زود اصلاح می شود. اگر ارتش افرادش وظیفه شناس باشند، یعنی‏‎ ‎‏بدانند که این وظیفۀ این است، خصوصاً حالا که برای اسلام است، وظیفۀ اسلامی این‏‎ ‎‏است، و اگر ژاندارمری هم همین طور و پاسدارها هم همین طور، پاسبانها هم همین طور،‏‎ ‎‏این زود اصلاح می شود، و اگر چنانچه خدای نخواسته زیر بار وظیفه نخواهند بروند،‏

‏خیال کنند که حالا که آزادی شد هر کاری آدم دلش بخواهد بکند، هر کاری از دستش‏‎ ‎‏آمد، هرکاری بکند، روی وظایف عمل نکند، این منتهی به هرج و مرج می شود و‏‎ ‎‏آسیب می بیند.‏

تبلیغات سوء اجانب علیه انقلاب

‏     آنها الآن درصددند که اثبات کنند به خارج که ایران استقرار ندارد، ایران هرج و مرج‏‎ ‎‏است، و می خواهند اگر یکوقت بخواهند یک دخالتی بکنند افکار عمومی دنیا را مهیا‏‎ ‎‏کرده باشند برای آن کار. الآن مشغول همین هستند و همۀ تبلیغاتشان برای همین معناست‏‎ ‎‏که منعکس بکنند که ایران الآن به وضع هرج و مرجی دارد می گذرد، در هیچ جا یک‏‎ ‎‏نظمی نیست، در هیچ جا وظیفه شناسی نیست در هیچ جا؛ هر که هر کاری دلش‏‎ ‎‏می خواهد، بکند. این برای ما بسیار وظیفه آور است. برای ما بسیار سنگین تمام می شود‏‎ ‎‏که ما را جوری معرفی بکنند در دنیا که به آنها حق بدهند که با قوای انتظامی بیایند و برای‏‎ ‎‏تربیت ما ـ کأنّه ما یک جمعیتی هستیم که تربیت نداریم، یک جمعیتی هستیم که هرج و‏‎ ‎‏مرج طلبیم، یک جمعیتی هستیم که نظمی تو کارمان نیست و لاعلاج باید یک قیمی بیاید‏‎ ‎‏برای اینکه ما را تربیت کند. این دردناک است برای یک کشوری که نهضت اسلامی‏‎ ‎‏کرده. از این جهت وظیفه، اسلامی است و سنگین، ولی باید عمل کرد. ان شاءالله ‏‎ ‎‏خداوند شما را تأیید کند. موفق باشید. و من امیدوارم که سالم و سعادتمند و با قدرت جلو‏‎ ‎‏بروید، که ان شاءالله پیروز هستید. ‏

‎ ‎