سخنرانی
پشتیبانی همه جانبه ملت از نیروهای مسلح کشور و لزوم بی اعتنایی به شایعات دشمن
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1359

زمان (قمری) : 22 ربیع الاول ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 26

موضوع : پشتیبانی همه جانبه ملت از نیروهای مسلح کشور و لزوم بی اعتنایی به شایعات دشمن

زبان اثر : فارسی

حضار : خانواده های شهدا و مجروحین نیروی دریایی، خانواده های شهدا و پاسداران کمیته های قزوین، تاکستان و رشت،

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح)

سخنرانی

‏زمان: 9 بهمن 1359 / 22 ربیع الاول 1401‏‎[1]‎

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پشتیبانی همه جانبۀ ملت از نیروهای مسلح کشور و لزوم بی اعتنایی به شایعات دشمن‏

‏حضار: خانواده های شهدا و مجروحین نیروی دریایی، خانواده های شهدا و پاسداران کمیته های‏‎ ‎‏قزوین، تاکستان و رشت، پیشمَرگان مسلمان کُرد، عشایر سیستان و بلوچستان و گروهی از‏‎ ‎‏اهالی آشتیان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

همراهی ملت با قوای مسلّح و فداکاری آنها

‏     ‏‏شما آقایان که از قشرهای مختلف تشریف آوردید، سندهای فداکاری و سندهای‏‎ ‎‏جنایات قدرتهای بزرگ را همراه آورده اید. این عکسهای زیادی که از جنایات بزرگ‏‎ ‎‏ابرقدرتها به دست حزب بعث عراق واقع شده است، و این عزیزانی که سلامت خودشان‏‎ ‎‏را از دست داده اند و در مقابل من نشسته اند بزرگتر سند افتخارآمیز خودشان در کشور‏‎ ‎‏اسلامی و در اسلام عزیز است و بهترین سند جنایات امثال صدام و اربابان آنهاست.‏

‏     من عاجزم از اینکه از این نیروهایی که صرف شده است در راه اسلام، و این جوانان‏‎ ‎‏که ما از همۀ نیروهای اسلامی و نیروی هوایی بالخصوص که شاید پیشقدمتر از سایر‏‎ ‎‏نیروها بود تشکر کنم. من از همۀ ملت ایران که امروز باید بگوییم در میدان جهاد هستند،‏‎ ‎‏بعضی در جبهه و بعضی در پشت جبهه هستند باید قدردانی و تشکر کنم.‏

‏     برادران و عزیزان من! چه آنهایی که از قوای مسلّح هستند، از ارتش و نیروهایی که در‏‎ ‎‏ارتش هست، و از پاسداران و از آنهایی که از مردم غیر نظامی هستند ـ چه از عشایر و چه‏‎ ‎‏از شهرستانها ـ که در این جهاد مقدس شرکت کردند تقدیر می کنم. و شما اشخاصی که‏‎ ‎‏در جبهه هستید ـ چه نیروی هوایی و چه نیروی دریایی و نیروی زمینی و چه پاسداران و‏‎ ‎‏عشایر و سایر نیروهای انسانی ملت ـ می بینید که تمام ملت ایران سرتاسر کشور، زن، مرد،‏

‏کوچک، بزرگ پشتیبان شما هستند. و این یک مسئلۀ معنوی است، روحانی است،‏‎ ‎‏اسلامی است که در جاهای دیگر نظیرش را نمی بینید. این طور نیست که این جوانهایی‏‎ ‎‏که از شهرستانها، از عشایر و از سایر نیروهای ملت می آیند و در جبهه ها از شما پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند، یک زوری در کار باشد. اینها عشقی است که به اسلام و به کشور اسلامی دارند،‏‎ ‎‏و با این عشق پشتیبانی شما می کنند. ‏

‏     اگر خدای نخواسته، شخص یا گروههایی در بین شما ارتشیان یا سپاه پاسداران یا سایر‏‎ ‎‏کسانی که در جبهه هستند، تبلیغ کردند که ملت با شما نیست یا یک قشری از ملت با شما‏‎ ‎‏نیست، یا روحانیت با شما نیست، اینها اشخاصی هستند که نمی خواهند این مملکت به‏‎ ‎‏سر و سامان خودش برسد. شما توجه کنید و خودتان حکم کنید. تلویزیون را، رادیو را باز‏‎ ‎‏کنید و خودتان ببینید که سرتاسر کشور همۀ قشرها از زن و مرد و جوان و نورس، همۀ آنها‏‎ ‎‏اظهار پشتیبانی می کنند و عمل می کنند به این اظهار. برای ارتش ما، هم به حسب تظاهر‏‎ ‎‏اظهار پشتیبانی می کنند و هم به حسب عمل. این کسانی که در این قشرهای قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی و یا سپاه پاسداران چیزهایی می گویند که بر خلاف آن چیزی است که وجدان‏‎ ‎‏خود شما و چشم و گوش خود شما شاهد آن است، بدانید که اینها مصلحت شما را‏‎ ‎‏نمی خواهند. اینها یا جاهل اند و یا مأمور. یا مأمور این هستند که بین ارتش و قشرهایی که‏‎ ‎‏در خود ارتش هست اختلاف ایجاد کنند، و بین ارتش و پاسداران مخالفت ایجاد کنند، و‏‎ ‎‏یا اشخاص جاهلی هستند که با جهالت خودشان صدمه بر این کشور اسلامی می زنند.‏‎ ‎‏شما شاهد هستید که ملت با شماست، و ملت شاهد است که این قوای مسلّحه تمام‏‎ ‎‏قشرهایشان، تمام افرادشان دارند برای اسلام و برای ایران جانفشانی می کنند و فداکاری.‏‎ ‎‏سندش همین عکسهایی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ از این جوانها که در این جبهه ها شهید شدند، و‏‎ ‎‏اشخاصی است که در این جبهه ها معلول شدند. هم این اسناد عرضه به ملت شده است تا‏‎ ‎‏ملت گمان نکنند که خدای نخواسته در این جبهه ها اشخاصی هستند که نمی خواهند کار‏‎ ‎‏انجام بدهند، و هم ملت را می بینید که پشتیبان شما هست که شما خیال نکنید که تنها‏‎ ‎‏هستید و ملت یا گروهی از ملت با شما مخالف است. شما در حالی که هستید با ارتشی که‏

‏در سابق بود خیلی فرق دارید. شما بدانید که اگر در زمان سابق ارتش می خواست با یک‏‎ ‎‏گروهی یا با یک دولتی مقابله کند، نه خود ارتش با اختیار و اشتیاق می رفت به میدان‏‎ ‎‏جنگ و نه قشرهای ملت از او پشتیبانی می کرد. این برکت اسلام است. این برکت قرآن‏‎ ‎‏کریم است که در بین ما هست. اسلام است که همه قشرها را به هم پیوند می دهد و یک‏‎ ‎‏همچو بسیج عمومی درست می کند.‏

تضعیف قوای مسلّح، ضدیّت با اسلام

‏     ‏‏آنهایی که می خواهند نگذارند شماها در جبهه ها که هستید آرام باشید. و آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند از شماها به ملت، طور دیگری غیر آنچه واقعیت است عرضه کنند، آنها‏‎ ‎‏دانسته یا ندانسته دشمن این انقلاب اند، کار می کنند برای ابر قدرتها. کارمندِ برای‏‎ ‎‏ابرقدرتها یک وقت از روی علم و اختیار است، این جنایت بزرگی است. یک وقت از‏‎ ‎‏روی جهالت و نادانی است، این هم جنایت است نظیر آن جنایت. منتها بی علم و این هم‏‎ ‎‏جنایت بزرگی است. امروز اگر یک کلمه برای شکست این قدرتهای نظامی و انتظامی و‏‎ ‎‏پاسداران و عشایر گفته بشود، مستقیماً این کلمه به ضد اسلام است. و اگر یک کلمه بر‏‎ ‎‏ضد ارگانهای فعّالی که در این کشور مشغول خدمت هستند گفته بشود آن هم خلاف‏‎ ‎‏اسلام است. مسلّم این است که در اوقاتی که اسلام در خطر است، در اوقاتی که کشور‏‎ ‎‏اسلامی در خطر است، دندان روی جگر خودش بگذارد و لگد روی نفسانیت خودش‏‎ ‎‏بگذارد و نگذارد این کشور شکست بخورد و این ارتش خدای نخواسته تلاشی پیدا کند.‏

‏     گمان نکنند اشخاصی که برای مصالح خودشان قدم برمی دارند یا قلم می زنند یا گفتار‏‎ ‎‏می کنند، اینها با اسلام آشنا هستند؛ اینها دشمنان اسلام هستند، منتها بعضی مِنْ حَیثُ‏‎ ‎‏لایَشْعُر‏‎[2]‎‏ و بعضی با شعور. لکن ملت ما، این ملت میلیونی که در همۀ اقشار ملت هست و‏‎ ‎‏در همۀ نواحی این کشور هست و قوای نظامی و انتظامی ما که در جبهه ها یا پشت جبهه ها‏‎ ‎‏هستند، اینها باید مطمئن باشند که اینها همه برای اسلام الآن دارند کار می کنند، و هرگز‏

‏گوش به حرفهای اشخاصی که می خواهند شما را از هم جدا کنند یا ملت را از شما جدا‏‎ ‎‏کنند یا روحانیت را از شما جدا کنند، گوش شما به آنها نباشد. شما خودتان قضاوت کنید‏‎ ‎‏و خودتان حکم کنید، و به حرف دیگران ـ هر کس باشد و هر جا باشد ـ گوش ندهید.‏‎ ‎‏خودتان ببینید که آیا ملت با شما خوب است یا بد؟ و خودتان ببینید که آیا روحانیت با‏‎ ‎‏شما مخالف است یا موافق؟‏

‏     در نطقهای روحانیین، در حرفهای گویندگانی که از ملت هستند، و در اعمالی که خود‏‎ ‎‏ملت دارند می کنند شما آنها را توجه کنید و هرچه که بر خلاف این مسیر بود و هر قولی‏‎ ‎‏که بر خلاف این مسیر بود باور نکنید. و همین طور به ملت اسلام عرض می کنم، به ملت‏‎ ‎‏شریف ایران عرض می کنم که شما هم گوش به حرف اشخاص ندهید. شما هم وجدان‏‎ ‎‏خودتان را حَکَم کنید و ببینید که آیا اینهایی که در مرزها دارند فداکاری می کنند، اینهایی‏‎ ‎‏که در جبهه ها دارند خون می دهند و برای اسلام خدمت می کنند، اینها از جنود اسلام‏‎ ‎‏هستند، و اینها هستند که مملکت اسلام را حفظ می کنند و فداکاری می کنند. و اگر کسی‏‎ ‎‏در بین شما از آنها کلمه ای گفت، بدانید که آن هم یا جاهل نَفَهم است و یا عالِم فاسد.‏‎ ‎‏هیچ به حرف دیگران گوش ندهید.‏

شایعه پراکنی یکی از نقشه های بزرگ دشمن

‏     ‏‏امروز یکی از نقشه های بزرگ آنهایی که می خواهند این کشور را، همۀ اشیایش را‏‎ ‎‏ببرند وهمۀ خزاین ما را ببرند و از راههای دیگر مأیوس شده اند؛ شایعه است. شما در‏‎ ‎‏هرجا که بروید می بینید که یک شایعه ای درست کرده اند یا برای یک گروهی، یا برای‏‎ ‎‏یک اشخاصی. از هر طرف که می بینید، شایعه سازی فراوان است. به حرف شایعه سازان‏‎ ‎‏گوش فرا ندهید. به حرف اشخاصی که از روی غرض و هوای نفس صحبت می کنند‏‎ ‎‏گوش فرا ندهید. شما خودتان با وجدان خودتان بنگرید. اگر گفتند که فلان قشر با شما‏‎ ‎‏دشمن است ببینید که این مطلب صحیح است یا غیر صحیح. صحت و غیر صحتش را از‏‎ ‎‏گفتار آن گروه، از کردار آن گروه، از نوشته های آنها باید استفاده کنید. ‏

‏     اگر کسی با شما توی دلش مخالفت کند که به شما ضرری نمی رساند، اما معنی‏

‏مخالفت به اینکه در عَلَن‏‎[3]‎‏ گفته بشود که ما با قشر کذا مخالفیم، این شما خودتان باید‏‎ ‎‏حَکَم قرار بدهید خودتان را. اگر در بین ملت آمدند و گفتند فلان قشر از ارتش ما،‏‎ ‎‏ژاندارمری، پاسبانها پاسدارها و دیگر کسانی که در سر حدّات ما، در جبهه های ما مشغول‏‎ ‎‏فداکاری هستند، اینها سستی کردند یا خدای نخواسته خیانت، اینها حرفهای اشخاصی‏‎ ‎‏است که می خواهند بین شما و ارتش جدایی بیندازند. وجدان خودتان حَکَم باشد.‏‎ ‎‏اینهایی که دارند هر روز فداکاری می کنند و فدا می دهند، هر روز کشته می دهند، هر روز‏‎ ‎‏معلول می دهند، هر روز در جبهه ها خون می دهند، ما که در این کنار نشستیم و هیچ‏‎ ‎‏فداکاری خودمان نمی کنیم، فقط می گوییم و صحبت می کنیم، و با صحبتهای خودمان‏‎ ‎‏تفرقه بین جمعیتها می اندازیم، تفرقه می خواهیم بیندازیم بین ارتش و جناحهای دیگر،‏‎ ‎‏بین پاسداران و ارتش، اینها اشخاصی هستند که در خارج نشسته اند و فساد و شایعه‏‎ ‎‏سازی و این چیزها را آلت دست قرار داده اند برای اینکه این کشور را از این چیزی که‏‎ ‎‏هست به حال اوّل برگردانند. شما باید هیچ وقت به این صحبتها گوش نکنید، و همیشه در‏‎ ‎‏هر امری وجدان خودتان را حَکَم کنید، و اگر از کسی یا از کسانی تکذیب کرد، به‏‎ ‎‏تکذیب او فقط گوش نکنید و خودتان ببینید که اعمال او چیست. اگر اعمالش بد است،‏‎ ‎‏هر کس هم تعریف کند از او غلط است. اگر اعمالشان خوب است کسی که تکذیب کند‏‎ ‎‏از او، باز هم غلط است. انسان باید خودش نظر داشته باشد و همۀ قشرها و همۀ ملت و‏‎ ‎‏همۀ قوای نظامی و انتظامی و قوای مسلّحه و غیر نظامی باید خودش قضاوت بکند، گوش‏‎ ‎‏به حرف کسی ندهد. بی چون و چرا حرفی از کسی قبول نکند راجع به اینکه فلان قشر‏‎ ‎‏چطور است، فلان قشر چطور است. البته در همۀ قشرها اشخاص فاسد هستند و نفوذ‏‎ ‎‏کرده اند و می خواهند بین شماها اختلاف بیندازند، ونتیجۀ اختلاف را خودشان یا‏‎ ‎‏اربابانشان ـ که آن اَبَرقدرت ها هستند ـ ببرند.‏

‏     ما امروز دشمنهای زیاد داریم و بعدها هم این دشمنها هستند. شما آن سیلی که به اَبَر‏

‏قدرتها زدید، در طول تاریخ کسی نزده است. متوقع نباشید که آنها بنشینند و تماشاچی‏‎ ‎‏باشند. آنها مشغول فعالیت هستند. بتوانند، با قوای نظامی به ما حمله می کنند، نتوانند، با‏‎ ‎‏تبلیغات سوء در داخل کشورمان به ما حمله می کنند. اختلاف می اندازند بین اینها. از‏‎ ‎‏قراری که بعض رسانه ها نقل کرده اند، این بعض از این سران کشورهای اسلامی ـ که‏‎ ‎‏کشور، اسلامی است نه آن سر ـ در این کنفرانسی که در طایف داشتند، قرار دادند بعضی‏‎ ‎‏از اینها، البته نه همۀ آنها، بعضی از آنها گفته اند که ما باید در ایران بین شیعه و سنی‏‎ ‎‏اختلاف ایجاد کنیم و کاری بکنیم که بعضی اینها، بعضی دیگر را بکشند تا اینکه این‏‎ ‎‏حکومت از بین برود.‏

‏     برادران شیعۀ ما، برادران سُنّی ما، هوشیار باشید که اگر کسانی آمدند در بین شما و‏‎ ‎‏راجع به برادرانتان چیزی گفتند و راجع به شیعه ها پیش شما، راجع به سُنّیها پیش دیگران‏‎ ‎‏چیزی گفتند، بدانید این همان نقشۀ کنفرانس است؛ یعنی همان مطلبی است که بعضی از‏‎ ‎‏این سران بسیار فاسد، بعضی از دولتها، آنهایند که این نقشه را دارند انجام می دهند. بیدار‏‎ ‎‏باشید و این نقشه را، این نقشۀ شیطانی را خنثی کنید. شماها همه با هم برادر هستید و قرآن‏‎ ‎‏کریم بین مسلمین عقد اُخوَّت خوانده است، مؤمنین همه با هم برادر هستند.‏‎[4]‎‏ برادر‏‎ ‎‏نباید گوش کند به حرف کسانی که بین او با برادر خودش می خواهد تفرقه بیندازد. بدانید‏‎ ‎‏که چنانچه یک همچو تفرقه ای خدای نخواسته باشد، این به سود نه شیعه تمام می شود و‏‎ ‎‏نه سُنّی، بلکه به سود کفار تمام می شود، آنهایی که اسلام را می خواهند زیرپا بگذارند به‏‎ ‎‏سود آنها تمام می شود. خداوند ـ ان شاءالله ـ همۀ قشرهای ملت ما را ـ ان شاءالله ـ تعالی به‏‎ ‎‏سعادت و سلامت برساند. شهدای ما را، همه را در رحمت خودش غریق کند، و معلولین‏‎ ‎‏ما را همه را خداوند شفا عنایت کند. سعادت و سلامت برای همۀ ملت از خدا طلب‏‎ ‎‏می کنم.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - در صحیفۀ نور، در ذیل تاریخ 16 / 11 / 59 درج شده است.
  • - ندانسته؛ از آن جهت که نمی فهمند.
  • - آشکار.
  • - سورۀ حجرات، آیۀ 10 «إنمَا المُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ» جز این نیست که مؤمنین؛ برادرند.