سخنرانی
نقش بانوان در انقلاب و صحنه های مختلف کشور
سخنرانی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان (نقش بانوان در صحنه های مختلف)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 خ‍رداد ‭1360

زمان (قمری) : 18 رج‍ب‌ ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 355

موضوع : نقش بانوان در انقلاب و صحنه های مختلف کشور

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان عضو جهاد دانشگاهی اصفهان

سخنرانی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان (نقش بانوان در صحنه های مختلف)

سخنرانی

‏زمان: 2 خرداد 1360 / 18 رجب 1401 ‏

‏مکان: تهران، حسینیّۀ جماران‏

‏موضوع: نقش بانوان در انقلاب و صحنه های مختلف کشور ‏

‏حضار: بانوان عضو جهاد دانشگاهی اصفهان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

نقش بانوان در انقلاب و صحنه های مختلف کشور

‏     ‏‏آنچه که در ایران بزرگتر از هر چیز بود، تحولی است که در بانوان ایران حاصل شد.‏‎ ‎‏بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند و امروز هم که در پشت‏‎ ‎‏جبهه ها مشغول فعالیت هستند، سهم آنها بیشتر از دیگران است و در تربیتی که اشتغال‏‎ ‎‏دارند، چه تربیت کودکانشان و چه تربیت خردسالانشان و چه تربیتهایی که در کلاسها و‏‎ ‎‏جاهای دیگر مجالس دارند، باز سهم بزرگی در این انقلاب دارند. عواطفی که در بانوان‏‎ ‎‏هست مخصوص خودشان است؛ در مردها این عواطف نیست و لهذا، آن چیزی که در‏‎ ‎‏پشت جبهه از روی عواطف از بانوان صادر می شود، بیشتر و بالاتر و ارزنده تر است از آن‏‎ ‎‏چیزی که از مردها صادر می شود. به موجب عواطفی که بانوان دارند، آنها برای جبهه ها‏‎ ‎‏کارهای بسیار مفید انجام داده اند و انجام می دهند و از همه مهمتر اینکه بانوان بعد از‏‎ ‎‏انقلاب با تمام کوشش و حفظ عفت و حفظ جهات اسلامی همقدم، بلکه پیشقدم در‏‎ ‎‏امور کشور بوده اند و برخلاف آنچه که در رژیم سابق با برنامه ریزی از طرف چپاولگران‏‎ ‎‏جهان می خواستند به سر بانوان ما بیاورند و فاجعه ها را چند برابر کنند و بحمدالله ، موفق‏‎ ‎‏نشدند.‏

‏     و امروز ما می بینیم که بانوان محترم ایران در سرتاسر کشور یک عضو مفید و یک‏‎ ‎‏جمعیت متعهد معتقد هستند که به کشور خودشان خدمت می کنند و پشتوانه هستند از‏‎ ‎‏برای این کشور و من امیدوارم که تمام جهات اسلامی را در نظر بگیرند و با اسلحۀ ایمان‏

‏و تعهد به اسلام، این پیروزی را به پیش ببرند و پشتوانۀ این انقلاب باشند. همان طوری که‏‎ ‎‏جوانان را تربیت کردند و به جبهه فرستادند و در عین حالی که مادران جوانانشان در جبهه‏‎ ‎‏شهید شده اند، با کمال خوشرویی وافتخار، افتخار می کنند بر اینکه جوان آنها در راه‏‎ ‎‏اسلام شهید شده است و باز هم پیشنهاد می کنند که جوانان دیگر هم داریم و به اسلام‏‎ ‎‏تقدیم می کنیم. این مطلبی است که برای خاطر اسلامی بودن این انقلاب این تحول‏‎ ‎‏حاصل شده است. آنها می خواستند که بانوان ما را به طور دلخواه خودشان عرضه کنند و‏‎ ‎‏این قشر بزرگ کشور را به تباهی بکشند که با تباهی آنها تمام کشور در نسلهای آینده به‏‎ ‎‏تباهی کشیده می شد.‏

‏     و خدای تبارک و تعالی بر این ملت منت نهاد و این پیروزی را نصیب کشور ما فرمود‏‎ ‎‏که به واسطۀ تعهد بانوان امیدواریم که در آتیه، پشتوانۀ این ملت و اسلام محکمتر بشود. و‏‎ ‎‏با کوشش شما بانوان محترم، جوانان کشور و کسانی که هم در جبهه ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏، بتوانند از‏‎ ‎‏عهدۀ جنگ تا پیروزی ‏‏[‏‏بیرون آیند‏‏]‏‏ و هم در داخل و در پشت جبهه ها بتوانند به کارهای‏‎ ‎‏عمرانی و کارهای دیگری که مفید به حال کشور است قیام کنند. شما را رژیم سابق‏‎ ‎‏نشناخته بود. و گمان می کرد که بانوان ایران مثل همان چند نفر یا عدۀ معدود منحرفین‏‎ ‎‏است و اینها هم به دست آنها می شود که انحراف پیدا کنند، لکن بانوان محترم ایران ثابت‏‎ ‎‏کردند که دستخوش این طور توطئه ها نشده اند و نمی شوند و ثابت کردند که در دژ‏‎ ‎‏محکم عفت و عصمت هستند و جوانان صحیح و نیرومند و دختران عفیف و متعهد به‏‎ ‎‏این کشور تسلیم خواهند کرد و هیچ گاه در آن راههایی که قدرتهای بزرگ برای تباه‏‎ ‎‏کردن این کشور پیش پای آنها گذاشته بود، نخواهند رفت.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی سعادت و سلامت همۀ ملت و همۀ مردها و زنها و بانوان‏‎ ‎‏محترم را خواهانم و امیدوارم که با کوشش شما و با تعهد شما، این کشور به طور چشمگیر‏‎ ‎‏به پیروزیهای نهایی موفق شود. سلام و درود بر شما بانوان محترم و بر همۀ ملت.‏

‎ ‎