بیانات
رجحان تدریس در قم بر وضع موجود (رهبری انقلاب)
بیانات در جمع اعضای جامعه مدرسین (رجحان تدریس در قم بر مقام رهبری)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 13 خ‍رداد ‭1360

زمان (قمری) : 29 رج‍ب‌ ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 402

موضوع : رجحان تدریس در قم بر وضع موجود (رهبری انقلاب)

زبان اثر : فارسی

حضار : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

بیانات در جمع اعضای جامعه مدرسین (رجحان تدریس در قم بر مقام رهبری)

بیانات

‏زمان: صبح 13 خرداد 1360 / 29 رجب 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: رجحان تدریس در قم بر وضع موجود (رهبری انقلاب) ‏

‏حضار: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     یک روز طلبگی در قم را بر وضع کنونی خودم ترجیح می دهم و من هر وقت که‏‎ ‎‏امکان پذیر باشد به قم خواهم آمد.‏

‏[‏‏امام همچنین تأکید کردند که:‏‏]‏‏ حوزۀ علمیه قم به تحصیلات علوم اسلامی، بالاخص فقه و‏‎ ‎‏فقاهت، عنایت کامل مبذول دارند و روش هزار سالۀ فقهای شیعه را همچنان ادامه دهند.‏

‎ ‎