سخنرانی
جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت
سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت (جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 خ‍رداد ‭1361

زمان (قمری) : 6 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 272

موضوع : جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت

زبان اثر : فارسی

حضار : غرضی، سید محمد (وزیر نفت)، معاونان، مدیران و کارکنان صنعت نفت

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت (جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت)

سخنرانی

‏زمان: ساعت 9بامداد 9 خرداد 1361 / 6 شعبان 1402‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت‏

‏حضار: غرضی، سید محمد (وزیر نفت)، معاونان، مدیران و کارکنان صنعت نفت‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

جایگاه صنعت نفت و نقش کارکنان آن

‏     ‏‏شما عزیزانی که امروز اینجا تشریف دارید، کسانی هستید که اولاً، مورد هدف‏‎ ‎‏جنایتکاران بیشتر از همه هستید و ثانیاً، برای خدمت به اسلام و میهن عزیز اسلامی‏‎ ‎‏مؤثرترین ارگانها هستید. من به شما تبریک می گویم که شما جوانانی هستید که با کوشش‏‎ ‎‏شما این انقلاب پیروز شد و شما مردان سلحشوری هستید که با اعتصابات شما رژیم‏‎ ‎‏سابق و اربابان آنها فلج گردیدند. مبارک باد بر شما این پیروزی و این قدرت و باید به شما‏‎ ‎‏بعضی از نکات را عرض کنم: ‏

‏     اینکه در این پیروزی بزرگی که نصیب ایران شده است و بحمدالله قدمهای آخر را‏‎ ‎‏طی می کند، و دشمنان اسلام و میهن شما نفسهای آخر را می کشند، می بینید که قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ به وحشت افتادند و گاهی ما را تهدید می کنند، شما را تهدید می کنند و گاهی‏‎ ‎‏منطقه را بر ضد ما و ملت ما و شما می خواهند بسیج کنند. این برای این است که آنها از‏‎ ‎‏این قدرت اسلامی و از این وحدتی که در ایران پیدا شده است و انسجامی که در تمام‏‎ ‎‏گروههای این ملت پیدا شده است خوف دارند. بالاتر ارگانی که هدف جنایتکاران‏‎ ‎‏است، قضیۀ نفت است و قضیۀ کارمندان و کارفرمایان نفت است. شما باید توجه بکنید که‏‎ ‎‏حفظ این کشور و حفظ اسلام در این ناحیه بسته به تعهد شما به اسلام و میهن خودتان‏‎ ‎‏است. و جنایتکاران و منافقان و منحرفان، حیله ای که دارند، در رأس همۀ حیله ها نفوذ در‏‎ ‎‏بین شماست و منحرف کردن شماها در رأس برنامه های آنهاست. و من امید این را دارم‏

‏که شما همان طور که تا کنون در کنار هم ایستاده اید و کارمندان و کارفرمایان و تمام‏‎ ‎‏اشخاصی که در این محلی که شریان حیات یک ملت است به کار ادامه می دهید، از‏‎ ‎‏حیله های اینها غافل نباشید. بدانید که هر روزی که در بین شما، حیله گران و افسونسازان و‏‎ ‎‏ساحران آمدند و خواستند یک مطلبی ایجاد کنند، یک خلافی ایجاد کنند، بدانید آن‏‎ ‎‏روز است که می خواهند شما را تحت سیطرۀ دشمنان اسلام قرار بدهند و اسیر آنها بکنند.‏

نفت، شریان حیات قدرتها در منطقه

‏     ‏‏اینکه دولت امریکا در این وقت از زمان می گوید که ما دوستانی داریم در منطقه و‏‎ ‎‏منافعی داریم، باید دید که او چی می گوید، دوستان آنها کی هستند و کی بودند و منافع‏‎ ‎‏آنها در این منطقه چی هست و چی بود و چی خواهد بود. آنها دوستانی دارند و دوستان،‏‎ ‎‏آنقدر دوستی دارند که علاوه بر اینکه مزدور بیمزد هستند، مزدور مزدبده هستند.‏‎ ‎‏آنهایی که منافع کشور خودشان را، سرمایه های انسانهای مظلوم را به پای قدرتمندان‏‎ ‎‏می ریزند و منافع آنها را تأمین می کنند، مراد از منافع اینطور منافع است، منافعی که شریان‏‎ ‎‏حیات آنها را در صورتی که قطع بشود، قطع می کند. و دوستان آنها دوستانی هستند که‏‎ ‎‏اگر آنها کنار بروند، حیات آنها را هم سلب می کند.‏

‏     و ما به همۀ کشورهایی که همسایۀ ما هستند، اسلامی هستند، به دولتمردان آنها که به‏‎ ‎‏خیال خودشان اسلامی هستند، تذکر می دهیم که مقصود امریکا از اینکه ما دوستانی‏‎ ‎‏داریم و منافعی داریم و دنبال او دوستان و منافع خودشان را به واسطۀ اسلام و ایران‏‎ ‎‏اسلامی در خطر می بینند، آن منافع، همان منابع سرشار کشورهای اسلامی است و همان‏‎ ‎‏منابع زیرزمینی در کشورهای اسلامی و مناطق مهم برای آنها هست و آن دوستان شماها‏‎ ‎‏هستید، که بعض شما هست که برای آنها خدمت می کنید و در ازای این خدمت، ذخایر‏‎ ‎‏خودتان را هم تقدیم می کنید.‏

‏     ملت ایران، دولت ایران و همۀ ارگانهای ایران می خواهند شما را از این بار ذلت که‏‎ ‎‏برای شما پیش آورده اند که منافع شما و چیزهایی که باید برای ملتهای شما و برای تعمیر‏

‏کشور شما صرف بشود، به رایگان می خواهند ببرند و شما را دارند اغفال می کنند و به‏‎ ‎‏خیال خودشان خیال دارند که شماها را در این مهلکه ای که صدام گرفتار شد، گرفتار کنند‏‎ ‎‏که شاید بتوانند از این گرفتاری که به برکت اسلام برای آنها پیدا شده است، از آن نجات‏‎ ‎‏پیدا کنند. ملتها می دانند که اسلام برای آنها از هر چیز عزیزتر و سودمندتر، هم برای‏‎ ‎‏دنیای آنهاست و هم برای آخرت آنها.‏

ضرورت الگوپذیری دولتها از نظام جمهوری اسلامی

‏     ‏‏دولتها باید این تنبیه را داشته باشند، ملتها می دانند؛ ملتها که سالیان دراز تحت شکنجه‏‎ ‎‏بودند، شکنجه های روحی، شکنجه های جسمی. ملتهایی که در فقر و مسکنت غوطه‏‎ ‎‏می خورند و زرهای آنها را و طلای سیاه آنها را در حلقوم دیگران می ریزند، ادراک‏‎ ‎‏می کنند که موافقت با جمهوری اسلامی، بیرون کردن قدرتهای اجنبی و سلطه های کفار‏‎ ‎‏است و برچیدن بساط آنهاست. دولتها باید متذکر باشند و دولتها توجه بکنند به رژیم‏‎ ‎‏فعلی ایران، ببینند که آیا آنها برایشان با وضعی که دارند بهتر است یا اگر وضع تغییر بکند‏‎ ‎‏و بشود مثل ایران؟ توجه بکنند به اینکه ایران امروز، دولت و ملت و مجلس و تمام ارتش‏‎ ‎‏و سپاه پاسداران و همه، یک ارگان هستند و همه پشتیبان هم هستند. دولت اگر گرفتاری‏‎ ‎‏پیدا بکند، همین ملت اند که رفع گرفتاری می کنند. اگر در سرحدات ما جنگ تحمیلی‏‎ ‎‏پیدا شد، همین ملت و همین کارکنان نفت و سایر ارگانها هستند که پشتیبانی می کنند.‏‎ ‎‏همان طوری که سابق شیرهای نفت را بستند و پیروز شدند، امروز هم باز می کنند و باز‏‎ ‎‏کردند و پیروزند. و برای دولت اگر مشکلی پیدا بشود، همین جوانان و همین ملت، زن و‏‎ ‎‏مرد، بچه و بزرگ است که در رفع اشکالات کوشش می کند.‏

‏     شما دولتهای خارج از ایران می بینید که آنقدر مشکلات برای ما، ابر قدرتها پیش‏‎ ‎‏آوردند و ما را محاصرۀ اقتصادی کردند و کمک همین ملت، آن توطئه ها را خنثی کرد.‏‎ ‎‏اگر شما این وضع را پیدا بکنید، ملت شما با شما مثل ملت ایران با دولت ایران باشد و تمام‏‎ ‎‏قدرتهای شما جمع بشود، متمرکز بشود و در مقابل قدرتها بایستد و آقایی کنید نه نوکری،‏‎ ‎‏خدمتگزار ملت و اسلام باشید تا بزرگی بکنید بر همۀ دولتهای قدرتمند، آن بهتر است یا‏

‏اینکه قطع رابطه بکنید با ملتهای خودتان و وداع بگویید با اسلام و مخالفت کنید با یک‏‎ ‎‏جمهوری که اسلامی است و می خواهد آزاد و مستقل باشد؟ و مخالفت با اینها بکنید و‏‎ ‎‏ذلیل باشید در تحت سلطۀ قدرتمندان که وقتی مطلبی پیش می آید که مخالف با منافع‏‎ ‎‏آنهاست، اعلام می کنند که ما دوستانی داریم و منافعی داریم؟ امریکا چه منافعی‏‎ ‎‏می تواند در اینجا داشته باشد جز منابع زرخیز شما؟ و چه دوستانی می تواند اینجا داشته‏‎ ‎‏باشد جز آنهایی که به عنوان دوستی خدمتگزار هستند؟ امریکا دوست نمی خواهد،‏‎ ‎‏امریکا خدمتگزار می خواهد. امریکا خدمتگزارانی می خواهد که منافع ملتشان را تقدیم‏‎ ‎‏بکنند، و در عین حال ذلت را به خودشان بار بیاورند تحمل کنند. ما، ملت ما و دولت ما‏‎ ‎‏ایستاده ایم و در مقابل هر سلطه جویی ایستاده ایم و تا آن وقت که توان داریم مخالفت‏‎ ‎‏می کنیم. و من امیدوارم که این عنایاتی که خدای تبارک و تعالی با این ملت خدمتگزار به‏‎ ‎‏اسلام دارد، مستدام باشد و این خدمتی که تمام ملت ما برای اسلام و میهن اسلامی‏‎ ‎‏می کند مستدام باشد. و اگر همچو مطلبی ان شاءالله ، مستدام باشد، آسیب نخواهد دید.‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ را با تمام کیدهای شیطانی رسوا خواهد کرد.‏

عنایات غیبی در انقلاب اسلامی ایران

‏     ‏‏ما از اول انقلاب و بعد از پیروزی تا کنون هر چه دیدیم معجزات بوده است. شما‏‎ ‎‏ملاحظه بفرمایید که در این نهضتی که ایران پیدا کرد و مقابل یک رژیم شاهنشاهی با‏‎ ‎‏آنهمه یال و کوپال و با آنهمه کسانی که قدرتمند بودند و دولتهای قدرتمند پشتیبانی آنها،‏‎ ‎‏کدام قدرت توانست یک همچو رژیم دوهزار و پانصد ساله با همۀ ابزار جنگی و آلات،‏‎ ‎‏سلاحهای مدرن، از این کشور بیرون کند و شکست بدهد؟ و کدام قدرت است که امروز‏‎ ‎‏در جبهه های جنگ در مقابل اینهمه تجهیزات، پیروزی حاصل می کند؟ و کدام قدرت‏‎ ‎‏بزرگ است که در دل اینها آنطور رعب و ترس می افکند که فوج فوج خود را تسلیم‏‎ ‎‏می کنند؟  در صورتی که آنها در پناهگاههایی که با همه جور تجهیزات مجهز بود زندگی‏‎ ‎‏می کردند و برادران شما و ما با «ژ ـ 3» و امثال اینها در بیابان، از بیابان هجوم می کردند.‏

‏آنچنان آنها را آنطور مرعوب کردند که یکباره سلاحها را زمین گذاشتند و تقدیم کردند‏‎ ‎‏و هر کدام می توانستند خودشان را به شط انداختند و یا هلاک شدند یا با شنا خارج شدند‏‎ ‎‏و هر کدام نمی توانستند اسیر شدند و تسلیم شدند.‏

شکست کشور و اسارت ملت با ایجاد اختلاف

‏     ‏‏برادران من، توجه کنید که شما چه کردید و باید چه مأموریت الهی را انجام بدهید.‏‎ ‎‏توجه کنید که شما شریانهای ابرقدرتها و غرب و شرق را در دست دارید و دشمنهای شما‏‎ ‎‏هدف اصلیشان شما هست که دست شما و دست قدرتمند شما آنها را به عقب زد و توجه‏‎ ‎‏کنید به کید آنها و توطئه های آنها که هر روز در کار هست. کارمندان نفت و تمام کارگران‏‎ ‎‏این طلای سیاه بدانند که آنها مقصد هستند و آنهایی که می خواهند این کشور را به‏‎ ‎‏شکست بدهند، یکی از کارهایشان همان است که در آنجا یک ایجاد اختلاف بکنند.‏‎ ‎‏بیدار باشید که اگر ـ خدای نخواسته ـ در آنجا یک اختلافی پیدا بشود، اسارت شما عود‏‎ ‎‏می کند. ما و شما و همۀ ملت ما آن روز در تحت سلطۀ قدرتهای بزرگ به وسیلۀ این رژیم‏‎ ‎‏فاسد بودیم، کارفرمایان تمام جاها آنها بودند و ماها را مثل یک عمله حساب می کردند.‏‎ ‎‏دست برومند شما و قدرت ایمانی شما آنها را به جای خود نشاند و به جهنم فرستاد. و‏‎ ‎‏شما امروز خودتان بحمدالله قدرت در دست دارید و خودتان تمام رشته ها را در دست‏‎ ‎‏دارید و با همۀ توطئه هایی که آنها کردند، همه را خود شماها خنثی کردید. و همین‏‎ ‎‏تحریم اقتصادی برای شما یک تحفۀ آسمانی بود که فکرهای متفکران ما را به راه‏‎ ‎‏انداخت و بحمدالله رو به خودکفایی می روند. من دیگر کوتاه می کنم و دعا می کنم به‏‎ ‎‏شما که خداوند تبارک و تعالی، این قدرت اسلامی را حفظ کند. و خداوند تبارک و‏‎ ‎‏تعالی هوشیاری شما را حفظ کند و خداوند تعالی دشمنهای ملت ما را از بین ببرد و‏‎ ‎‏کیدهای آنها را خنثی کند و سعادت و سلامت و عزت و عظمت نصیب شما دوستان و‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی باشد.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎