سخنرانی
مخالفت غرب و شرق با جمهوری اسلامی
سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 م‍رداد ‭1361

زمان (قمری) : 4 ش‍وال‌ ‭1402

مکان: تهران

شماره صفحه : 387

موضوع : مخالفت غرب و شرق با جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : واعظ طبسی، عباس (نماینده امام و تولیت آستان قدس رضوی)، حبیبی (استاندار خراسان)، کارکنان اداره مرکزی

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)

سخنرانی

‏زمان: 3 مرداد 1361 / 4 شوال 1402‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: مخالفت غرب و شرق با جمهوری اسلامی‏

‏حضار: واعظ طبسی، عباس (نمایندۀ امام و تولیت آستان قدس رضوی)، حبیبی (استاندار‏‎ ‎‏خراسان)، کارکنان ادارۀ مرکزی آستان قدس و کارخانه نان و کنسرو قدس‏‎ ‎‏رضوی، نمایندگان کانون هماهنگی انجمنهای اسلامی شهرستان مشهد، کارکنان‏‎ ‎‏استانداری، پرسنل نیروی هوایی، اعضای حزب جمهوری اسلامی مشهد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

آستان قدس رضوی، مرکز ایران 

‏     ‏‏امروز میهمانهای ما بسیار عزیزند. این میهمانهای عزیز از جایی می آیند که دلهای‏‎ ‎‏ملائکة الله به آنجا متوجه است. اصلاً مرکز ایران آستان قدس است. و ما امیدواریم که‏‎ ‎‏همۀ ما را خداوند از خدمتگزاران آستان قدس رضوی ـ سلام الله علیه ـ قرار بدهد. و‏‎ ‎‏شماها چقدر خوشبخت هستید که در آن آستان زندگی می کنید، چه آنهایی که‏‎ ‎‏خدمتگزار مستقیم آستانه هستند و چه آنهایی که در آستان مقدس، خدمتگزار به ملت و‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلامی هستند.‏

‏     همۀ نیروها، همۀ قدرتها در هر جا هستند، محتاج به توجه خاص حضرت رضا ـ‏‎ ‎‏سلام الله علیه ـ هستند. استاندار و نیروی هوایی و انجمنهای اسلامی و همۀ اینها جزء‏‎ ‎‏کارمندان آن آستان مقدس اند. و شما برادرانی که در آستان مقدس مستقیماً کار می کنید،‏‎ ‎‏از خوشبختی بزرگی برخوردارید که شاید خیلی توجه به او نباشد. و من امیدوارم که‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی، به برکت آن آستان مقدس، جمهوری اسلامی همان طوری که تاکنون‏‎ ‎‏پیروزمندانه پیش رفته است، از این به بعد هم پیش برود و این جمهوری اسلامی باقی‏‎ ‎‏باشد با اسلامیت خود تا وقتی که، زمانی که به حضور بقیّة الله این جمهوری مشرّف شود و‏‎ ‎‏مسائل را در خدمت ایشان حل کند. ‏


مسجد النبی، مرکز ثقل و قدرت اسلامی

‏     ‏‏ما امروز با بسیاری از مسائل مواجه هستیم که شما آقایان هم می دانید و مسائل ایران‏‎ ‎‏امروز پشت پرده نیست، آشکار است و همۀ ملت از دولت اند و دولت هم از ملت است.‏‎ ‎‏دولت و هر چه متعلق به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتیبان دولت، و تا‏‎ ‎‏این هماهنگی میان همۀ قشرها هست، آسیب نخواهد دید این جمهوری اسلامی.‏

‏     شما می دانید که امروز ما از جهات ظاهری طبیعی، تنها هستیم. تقریباً تمام شرق و‏‎ ‎‏غرب یا مخالف مستقیم با ما هستند و یا غیر مستقیم. اگر در بین آنها حکومتهایی پیدا‏‎ ‎‏بشوند که بی طرف باشند یا احیاناً موافق با ما باشند، بسیار معدودند و انگشت شمار.‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ با اسلام مخالف اند. نه آن اسلامی که فقط خلاصه بشود در دعا و‏‎ ‎‏مسجد، آن اسلامی که در صدر اسلام همۀ احتیاجات ملتها را حل می کرده است و آن‏‎ ‎‏اسلامی که در امور سیاسی ملتها و در امور اجتماعی ملتها مستقیماً دخالت می کرده است.‏‎ ‎‏شما اگر صدر اسلام را ملاحظه کنید، می بینید که اسلام از زمان پیغمبر ـ صلی الله علیه و‏‎ ‎‏آله و سلم ـ حکومت تشکیل داده است، قوای نظامی و انتظامی داشته است. در سیاستها‏‎ ‎‏دخالت می کرده است و مسجد النبی مرکز سیاست اسلامی بوده است و ثقل قدرت‏‎ ‎‏اسلامی.‏

‏     دستهای ناپاک و عقلهای ضعیف موجب این شد که بعد از رسول الله و صدر اسلام‏‎ ‎‏کم کم مردم را از آن مسائل اصلی که در نظر اسلام بوده است، منحرف کنند و مردم را‏‎ ‎‏متوجه به فقط یک مسائل جزئی بکنند و در مسائل عمومی کلی، که کشورهای اسلامی به‏‎ ‎‏آن احتیاج دارند بی طرف باشند و احیاناً هم مخالف باشند. این یک نقشۀ شیطانی بوده‏‎ ‎‏است که از زمان بنی امیّه و بنی عباس طرح ریزی شده است و بعد از آن هم هر حکومتی‏‎ ‎‏که آمده است، تأیید این امر را کرده است. و اخیراً هم که راه شرق و غرب به دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی باز شد، این امر در اوج خودش قرار گرفت که اسلام، یک مسائل شخصی بین‏‎ ‎‏بنده و خداست و سیاست از اسلام جداست و نباید مسلمانان در سیاست دخالت کنند و‏‎ ‎‏نباید روحانیون وارد سیاست بشوند؛ آنها همان در مسجدها محبوس باشند و همۀ‏‎ ‎


‏کارشان این باشد که بروند نماز بخوانند و چند کلمه هم دعا کنند و برگردند منزل. این‏‎ ‎‏یک نقشه ای بوده است که از صدر اسلام ریشه دارد و امروز که دولتهای شرق و غرب،‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ شرق و غرب در مقابل اسلام ایستاده اند، به اوج خود رسیده.‏

بنای جمهوری اسلامی بر حفظ استقلال خودش 

‏     ‏‏و بحمدالله ، ملت ایران یک امر استثنایی است امروز و یک ملت استثنایی که شبیه‏‎ ‎‏ندارد. امروز شما نمی توانید یک کشوری را پیدا بکنید که تمام شعارهایش «نه شرقی و نه‏‎ ‎‏غربی» است؛ یا از بلوک شرق اند به طور رسمی یا از بلوک غرب اند به طور رسمی و یا‏‎ ‎‏وابسته اند به طور پنهان. همان غیر متعهدها هم باور نکنید که غیر متعهدند. اگر در بینشان‏‎ ‎‏[‏‏غیر متعهد واقعی‏‏]‏‏ پیدا بشود، بسیار نادر است. و ما امروز مواجهیم با شرق و غرب و‏‎ ‎‏بلوک شرق و بلوک غرب و همۀ قدرتهایی که در منطقه ها، در سرتاسر دنیا قدرت در‏‎ ‎‏دست آنهاست. و ما؛ یعنی، ملت، همان طوری که از اول راه خودش را پیدا کرده است و‏‎ ‎‏با مشت خالی، بدون سلاح ـ لکن با سلاح ایمان و صلاح ـ در مقابل قلدرها ایستاد و‏‎ ‎‏ابتدائاً آن رژیم منحوسی که اگر ـ خدای نخواسته ـ چند سال دیگر باقی می ماند، اسلام را‏‎ ‎‏بکلی محو می کرد، آن را بیرون کردند و دست همۀ ابرقدرتها را از مخازن خودشان قطع‏‎ ‎‏کردند. و مع الأسف، در حالی که باید همۀ دولتهای اسلامی دور این مرکز جمع شوند و‏‎ ‎‏به اسلام گرایش پیدا کنند و اسلامی که استقلال را برای آنها به هدیه آورده است و‏‎ ‎‏آزادی را، مع کمال الأسف توجه به مسائل ندارند و یا دارند و هواهای نفسانیه نمی گذارد‏‎ ‎‏که آن طوری که باید، عمل کنند. امروز تقریباً تمام تبلیغاتی که در رسانه های گروهی و در‏‎ ‎‏مطبوعات شرق و غرب هست، تمام آنها بر ضد جمهوری اسلامی یا می نویسند و یا‏‎ ‎‏می گویند. و نکته هم معلوم است که جمهوری اسلامی بنا دارد بر اینکه استقلال خودش‏‎ ‎‏را حفظ کند و دست دیگران را و دست جهانخواران را و آنهایی ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏که وابسته به‏‎ ‎‏آنهاست، از کشور خودش قطع کند و آرزو دارد که تمام کشورهای اسلامی، تمام‏‎ ‎‏حکومتهایی که بر کشورهای اسلامی سلطه دارند و ـ به اصطلاح ـ حاکم هستند، آرزو‏‎ ‎


‏دارد جمهوری اسلامی که آنها هم از این خواب گران برخیزند. ‏

ورود در خاک عراق برای دفاع از شهرهای مرزی 

‏     ‏‏شما ملاحظه کنید یک جمهوری‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ که برای تحقق اسلام و برای پیاده کردن احکام‏‎ ‎‏اسلام تحقق پیدا کرد و یک ملتی که سرتاسر او ـ الاّ بعض گروهکهای کثیف ـ برای اسلام‏‎ ‎‏همه چیز خودشان را دارند فدا می کنند، چطور مورد تهاجم بعض حکومتها واقع شدند؛‏‎ ‎‏مثل حکومت عراق؛ یعنی، حکومت غاصب عراق؛ یعنی، حکومت ظالم عراق؛ یعنی،‏‎ ‎‏حکومتی که ملت عراق از او متنفرند و با سرنیزه دارد مردم را به جای خودشان می نشاند.‏‎ ‎‏شما ببینید که این حکومت فاسد به اسم اینکه شما ملت ایران مجوسی هستید و فارس‏‎ ‎‏هستید ـ و این جرمی است که شما فارس هستید ـ و به اسم عربیّت و سردار قادسیه بودن،‏‎ ‎‏هجوم کردند به این کشور. ‏

‏     ما و کشور ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم کنیم، لکن بعد‏‎ ‎‏از آن که به ما هجوم کردند، دفاع یک امری است که هم شرعاً واجب است بر همه و هم‏‎ ‎‏عقلاً. ما حال دفاعی داریم و امروز هم حال دفاعی داریم. بیست و چند ماه این ارتش‏‎ ‎‏مزدور عراق در ایران بود و موارد حساس ایران را در دست داشت و آن همه جنایات‏‎ ‎‏کرد که تاریخ اینها را باید ثبت کند و از این کشورهایی که می گویند ما طرفدار اسلام‏‎ ‎‏هستیم و جمعیتهای حقوق بشر و سازمان کذا صحبتی نشد. گاهی اگر شد، ایران را‏‎ ‎‏محکوم می کردند. و امروز که ما باز برای دفاع از کشور خودمان و دفاع از ملت مظلوم‏‎ ‎‏خودمان وارد شدیم در عراق، برای اینکه نگذاریم هر روز آبادان و اهواز و اینجاها‏‎ ‎‏مورد حملۀ آنها واقع بشود و مورد توپهای دوربرد آنها و موشکهای آنها باشد و‏‎ ‎‏می خواهیم اینها را به حدی برسانیم که نتوانند این کار را بکنند ـ این یک دفاعی است که‏‎ ‎‏ما می کنیم ـ باز تمام مطبوعات و تمام رادیوها یا محکوم می کنند ما را و یا فریاد می زنند‏‎ ‎‏که برای منطقه خطر است؛ تحریک می کنند کشورهای منطقه را. ‏

‏     و من و تمام اشخاصی که مسئول هستند ـ البته من طلبه ای هستم و مسئول نیستم، لکن‏‎ ‎


‏من موعظه می کنم ـ تاکنون کراراً ما به این دولتهای منطقه تذکر داده ایم که ما با شما‏‎ ‎‏نمی خواهیم بجنگیم. ما آن طور نیستیم که وقتی زور پیدا کردیم، با قلدری بخواهیم در‏‎ ‎‏یک کشور دیگری دخالت کنیم. ما در عین حالی که قدرتمندترین دولتهای منطقه هستیم‏‎ ‎‏و به برکت اسلام، یک قدرتی این کشور ما و این ملت ما دارد که قدرتهای بزرگ هم‏‎ ‎‏نمی توانند تعرض به او بکنند، در عین حال، ما می خواهیم که با همۀ این کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی و خصوصاً اینهایی که در منطقه هستند، در خلیج هستند و در اطراف خلیج‏‎ ‎‏هستند، می خواهیم برادر باشیم. می خواهیم همۀ آنها با هم دست به هم بدهیم. و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی آن قدر مقدورات به این کشورهای اسلامی داده است، چه از جهات‏‎ ‎‏معنوی و چه از جهات مادی، که اگر بفهمند این حکومتها و توجه به مسائل پیدا بکنند،‏‎ ‎‏قدرتی هستند که در مقابل آنها قدرت دیگری اندک است. ‏

‏     شما، کشور شما، کشورهای خلیج و کسان دیگری که در منطقه هستند قدرت مادی‏‎ ‎‏دارند؛ یعنی، نفت دارند؛ آن نفتی که اگر ده روز به روی غرب بسته بشود، همه تسلیم‏‎ ‎‏خواهند شد، با همۀ قدرتی که در دست دارند و در دست داریم، مع الأسف، قدرت‏‎ ‎‏ایمان نیست در کار. اگر به جای نفت، ما ایمان داشتیم، احتیاج به هیچ چیز نداشتیم. ملت‏‎ ‎‏ما ایمان داشت و خدای تبارک و تعالی به او عنایت کرد و او را متحول کرد از آن‏‎ ‎‏نقشه هایی که برای او کشیده بودند که اگر مهلت پیدا می کردند، تمام جوانهای ما را به‏‎ ‎‏فساد می کشاندند. خدا به ما ترحم کرد و متحول کرد این جوانها را که در رژیم سابق‏‎ ‎‏برایشان نقشه کشیده بودند که در مراکز فساد عمر خودشان را تباه کنند، امروز در مراکز‏‎ ‎‏فعالیت و جنگ و همه چیزهایی که برای کشور مفید است، مشغول فعالیت هستند. امروز‏‎ ‎‏آنچنان سرشار از ایمانند این سپاه پاسداران و این پرسنل ژاندارمری و ارتش و سپاه؛‏‎ ‎‏همه، همۀ رزمندگان ما چنان سرشار از ایمان اند که در مقابل همه چیز ایستاده اند و‏‎ ‎‏پایداری می کنند. و ما چقدر به این کشورهای منطقه باید بگوییم که بابا، ما به شما کار‏‎ ‎‏نداریم! شما بیایید و با ما برادری کنید تا همه با قدرتهای بزرگ مقابله کنیم و کشورهای‏‎ ‎‏خودمان را نجات بدهیم. ‏

‏  ‏


‏   شماها خیال می کنید که آلمان، انگلستان و در رأس همه، امریکا، صلاح شما را‏‎ ‎‏می خواهد؟ شوروی صلاح شما را می خواهد؟ آنها صلاح خودشان را می خواهند. آنها‏‎ ‎‏شماها را به بند می کشند تا از شما استفاده کنند. آن روزی که ببینند استفاده نمی تواند‏‎ ‎‏بکنند، شما را دور می اندازند و همراهی با شما نمی کنند. شما بیایید امروز که ملت ایران‏‎ ‎‏قیام کرده است و می بینید که تا چه اندازه پیشرفت کرده است و همۀ قدرتها را اجازه نداده‏‎ ‎‏است که دخالت بکنند در کشور خودش، با اینها همقدم بشوید تا همه با هم ـ هر کس در‏‎ ‎‏کشور خودش مستقل، لکن همه با هم ـ در مقابل قدرتهایی که می خواهند ما را از بین‏‎ ‎‏ببرند و ما را مستعمرۀ خودشان ـ ولو مستعمرۀ نو باشد ـ قرار بدهند، از چنگال آنها نجات‏‎ ‎‏پیدا کنیم. شماها تا کی می خواهید اسیر امریکا باشید و اسیر مستشاران امریکا؟ شما‏‎ ‎‏دیدید که ملت ایران مستشاران امریکایی را به دور ریخت و خود الآن همه چیز خود را‏‎ ‎‏دارد اداره می کند و اگر مهلت به او داده بشود، آنچنان قدرتی خواهد پیدا کرد که نتواند‏‎ ‎‏کسی دخالت در کشورش بکند و طمع طمعکاران و آدمخواران را از این کشور تا آخر‏‎ ‎‏قطع کرده است و می کند، ان شاءالله . ‏

ایران، خطر برای امریکا، رحمت برای منطقه

‏     ‏‏وارد شدن ما در عراق نه برای این بوده است که ما عراق را می خواهیم تصاحب کنیم‏‎ ‎‏یا بصره را. ما وطنمان بصره و شام نیست، ما وطنمان اسلام است. ما تابع احکام اسلام‏‎ ‎‏هستیم. اسلام به ما اجازه نمی دهد که یک کشور مسلمی را ما تحت سلطه قرار بدهیم و ما‏‎ ‎‏نخواهیم ‏‏[‏‏خواست‏‏]‏‏ هیچ وقت؛ توجه به این نخواهیم پیدا کرد. شماها چه داعی دارید که‏‎ ‎‏دائماً دم از این می زنید که ایران خطر است برای ما؟ ایران خطر است برای امریکا، ایران‏‎ ‎‏خطر است برای شوروی، نه برای شما. ایران رحمت است برای شما. شما بیایید و به ایران‏‎ ‎‏دست برادری بدهید تا بفهمید لذت برادری را و بفهمید که زندگی استقلالی در مقابل‏‎ ‎‏آن همه چیزهایی که طمع دارید از خارجیها‏‏[‏‏یعنی چه.‏‏]‏‏ زندگی استقلالی از همۀ آنها بهتر‏‎ ‎‏است. چرا شما با ایران مخالفت می کنید؟‏


‏     بحمدالله بعضی از کشورهای منطقه به خود آمدند و از آن راهی که داشتند، برگشتند.‏‎ ‎‏و من امیدوارم که همۀ کشورهای منطقه و دولتهای منطقه به خود بیایند و مطمئن باشند که‏‎ ‎‏یک ایران قدرتمند اسلامی برای آنها بهتر است از امریکا و شوروی. آنها فقط مصالح‏‎ ‎‏خودشان را در نظر دارند و اسلام مصالح کشورهای اسلامی و مسلمانان؛ همه را، بلکه‏‎ ‎‏مصالح بشر را. ما به هیچ کشوری طمع نداریم و به هیچ کشوری حقی نداریم. و خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی به ما اجازه نداده است که در هیچ کشوری دخالت بکنیم، مگر آنکه مثل‏‎ ‎‏دفاع باشد که امروز ما با این دولت فاسد عراق در حال دفاع هستیم. و البته باید ملت ما‏‎ ‎‏بدانند که جنگ ما تمام نشده است، و آن توطئه ای که دیده بودند که ما را متوجه کنند به‏‎ ‎‏لبنان و از این راه به ما ضربه بزنند، آن هم به خواست خدای تبارک و تعالی فاش شد. و ما‏‎ ‎‏بنایمان بر این است که اول عراق باید از شرّ این مفسدین و از شرّ این غاصبین فارغ بشود و‏‎ ‎‏بعد از آن، ان شاءالله ، به قدس. ‏

‏     تمام کشورهای اسلامی بدانند که ایران ابداً نظری به کشورهای آنها ندارد. ایران برای‏‎ ‎‏جمعیت خودش همه چیز دارد و این طور نیست که یک کشور سرکش باشد که بخواهد‏‎ ‎‏همه چیز را در تحت سلطۀ خود بیاورد. ایران برای خدا قیام کرده است و برای خدا ادامه‏‎ ‎‏می دهد و جز دفاع، جنگ ابتدایی با هیچ کس نخواهد کرد.‏

هشدار به حامیان صدام 

‏     ‏‏لکن من باید تذکر بدهم، هشدار بدهم به این بعضی از این کشورها که باز هم کمک‏‎ ‎‏کاری می کنند به دشمن اسلام؛ من هشدار بدهم که توجه داشته باشید. برای آتیۀ خودتان‏‎ ‎‏زحمت تولید نکنید. شما هر کدام که امروز به صدام کمک کنید، خیانت به اسلام کرده اید‏‎ ‎‏و مجرم هستید پیش اسلام. اگر تا امروز عذری می تراشیدید که ما از عراق می ترسیم،‏‎ ‎‏امروز دیگر آن عذر نیست. عراق ـ یعنی، حکومت عراق ـ خودش را هم نمی تواند حفظ‏‎ ‎‏کند تا چه رسد به اینکه بخواهد به شما تعدی کند. این عذر، منقطع است امروز. و ما اگر‏‎ ‎‏ببینیم بعضی دولتها باز کمک می کنند، کمک نظامی می کنند، کمک مالی می کنند به‏‎ ‎


‏دولت عراق، آنها را مجرم می شناسیم و ان شاءالله ، با آنها اگر برنگردند معاملۀ مجرم‏‎ ‎‏می کنیم و احکام اسلام را دربارۀ آنها جاری می کنیم. و من نصیحت می کنم باز به آنها که‏‎ ‎‏دیر نیست و امروز هم برگردید و لااقل، کمک نکنید به این مجرم اصلی و به آن مجرم‏‎ ‎‏اصلیتر که امریکا باشد.‏

‏     خداوند ان شاءالله ، همۀ کشورهای اسلامی را از شرّ این مفسدین، از شرّ این‏‎ ‎‏ستمکاران و جهانخواران حفظ کند و حکومتهای اسلامی را بیدار کند که به وظایف‏‎ ‎‏خودشان، به وظایف اسلامی و انسانی خودشان عمل کنند و همه در کنار هم برادر باشند‏‎ ‎‏و دست جنایتکاران را از کشورهای خودشان قطع کنند. و خداوند ان شاءالله ، ما را از‏‎ ‎‏خدمتگزاران اسلام قرار بدهد. و امیدوارم که با دعای شما، که از آستان قدس آمده اید و‏‎ ‎‏باز به آنجا ان شاءالله ، با سلامت رجوع می کنید، ما هم بتوانیم به آستان بوسی آن حضرت‏‎ ‎‏نایل آییم. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎