طریق عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

طریق عشق

طریق عشق

طریق عشق

 • فراق آمد و از دیدگان فروغ ربود
 • اگر جفا نکند یار، دوستیش چه سود؟
 • طلوع صُبح سعادت، فرا رسد که شبش
 • یگانه یار، به خلوت بداد اذنِ ورود
 • طبیب درد من، آن گلرخ جفاپیشه
 • به روی‌ من دری‌ از خانقاه خود نگشود
 • از آن دمی‌ که دل از خویشتن فرو بستم
 • طریق عشق، به بتخانه‌ام روانه نمود
 • به روز حشر، که خوبان روند در جنّت
 • ز عاشقان طریقت کسی‌ نخواهد بود
 • اگر ز عارف سالک‌ سخن بود روزی‌
 • یقین بدان که نخواهد رسید بر مقصود.