راز بگشا!
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

راز بگشا!

راز بگشا

راز بگشا!

 • مُرغ دل پر می‌زند تا زین قفس بیرون شود
 • جان به جان آمد توانش تا دمی‌ مجنون شود
 • کس نداند حال این پروانه‌ی‌ دلسوخته
 • در بر شمع وجود دوست، آخِر چون شود؟
 • رهروان بستند بار و، بر شدند از این دیار
 • بازمانده در خم این کوچه دل پُرخون شود
 • راز بگُشا، پرده بردار از رُخ زیبای‌ خویش!
 • کز غم دیدار رویت، دیده چون جیحون شود
 • ساقی‌! از لب تشنگانِ بازمانده‌، یاد کُن
 • ساغرت لبریز گردد! مستیت افزون شود!
 • گر ببارد ابر رحمت باده، روزی‌ جای‌ آب
 • دشتها سرمست گردد، چهره‌ها گلگون شود.