پرتو حُسن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پرتو حُسن

پرتو حسن

پرتو حُسن

 • خواست شیطان بد کند با من، ولی‌ احسان نمود
 • از بهشتم برد بیرون، بسته‌ی‌ جانان نمود[1]
 • خواست از فردوس بیرونم کند، خوارم کند
 • عشق پیدا گشت و از مُلک و مَلَک پرّان نمود
 • ساقی‌ آمد تا ز جام باده بیهوشم کند
 • بیهشی‌ از مُلک بیرونم نمود و جان نمود
 • پَرتوِ حُسْنَت، به جان افتاد و، آن را نیست کرد
 • عشق آمد دردها را هر چه بُد درمان نمود
 • غمزه‌ات، در جان عاشق بر فروزد آتشی‌
 • آنچنان کز جلوه‌‌ای‌ با موسی‌ عمران نمود
 • «ابن سینا» را بگو: در طور سینا ره نیافت
 • آنکه را بُرهان حیران‌ساز تو، حیران نمود.