همّت پیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

همّت پیر

همت پیر

همّت پیر

 • رازی‌ است مرا، راز گشایی‌ خواهم
 • دردی‌ است به جانم و دوایی‌ خواهم
 • گر طور ندیدم و نخواهم دیدن
 • در طور دل، از تو جای‌ پایی‌ خواهم
 • گر صوفی‌ صافی‌ نشدم در ره عشق
 • از همّت پیر ره، صفایی‌ خواهم
 • گر دوست وفایی‌ نکند بر درویش
 • با جان و دلم از او جفایی‌ خواهم
 • بردار حجاب از رُخ ای‌ دلبر حُسن
 • در ظلمت شب راهنمایی‌ خواهم
 • از خویش بُرون شو ای‌ فرو رفته به خود
 • من، عاشقِ از خویش رهایی‌ خواهم
 • در جان منیّ‌ و می‌ نیابم رُخ تو
 • در کنز عیان، کنز خفایی‌ خواهم
 • این دفتر عشق را ببند ای‌ درویش
 • من غرقم و دستِ ناخدایی‌‌ خواهم