جامِ ازل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جامِ ازل

جام ازل

جامِ ازل

 • ما زاده‌ی‌ عشقیم و، پسر خوانده‌ی‌ جامیم
 • در مستی‌ و، جانبازی‌ دلدار، تمامیم
 • دلداده‌ی میخانه و، قربانی‌ شُربیم
 • در بارگه پیرِ مغان، پیرِ غلامیم
 • همبستر دلدار و، ز هجرش به عذابیم
 • در وصل غریقیم و، به هجران مدامیم
 • بی‌ رنگ و نواییم، ولی‌ بسته‌ی‌ رنگیم
 • بی‌‌ نام و نشانیم و، همی‌ در پی‌ نامیم
 • با صوفی‌ و، با عارف و، درویش به جنگیم
 • پرخاشگر فلسفه و، علم کلامیم
 • از مدرسه مهجور و، ز مخلوق کناریم
 • مطرود خِرد پیشه و، منفور عوامیم
 • با هستی‌ و هستی‌ طلبان، پُشت به پُشتیم
 • با نیستی‌، از روز ازل گام بگامیم.