ساحل وجود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ساحل وجود

ساحل وجود

ساحل وجود

 • عاشق روی‌ توام، دست بدار از دل من
 • به خدا! جُز رُخ تو، حل نکند مُشکِل من
 • مهر کوی‌ تو، در آمیخته در خلقت ما
 • عشق روی‌ تو، سرشته است به آب و گل من
 • نیست جز ذکر گُل روی‌ تو، در محفِلِ ما
 • نیست جُز وصل تو، چیز دگری‌ حاصلِ من
 • پاره کن پرده‌ی‌ اَنوارِ میان من و خود
 • تا کند جلوه، رخ ماه تو اندر دل من
 • جلوه کن در جبل قلب من ای‌ یار عزیز!
 • تا چو موسی‌، بشود زنده دل غافل من
 • در سراپای‌‌ دو عالم رُخ او، جلوه گر است
 • که کند پوچ همه زندگی‌‌ باطل من
 • موج دریاست جهان، ساحل و دریایی‌ نیست
 • قطره‌ای‌ از نم دریای‌ تو، شد ساحل من
 • زد خلیل عالم چون شمس و قمر را به کنار
 • جلوه‌ی‌‌ دوست نباشد چو من و آفل من.