مجله کودک 399 صفحه 20

کد : 129383 | تاریخ : 21/06/1388

مردی که در چشمان او طوفان مقدر بود مثل غزل های خدا ناب و مطهر بود چیزی شبیه آسمان در دستهایش داشت با لطف او آبادی ما باز هم تر بود Ÿ موضوع تمبر: حیات وحش افغانستان Ÿ قیمت : 2 واحد Ÿ سال انتشار : 1962

[[page 20]]

انتهای پیام /*