مجله کودک 399 صفحه 38

کد : 129401 | تاریخ : 21/06/1388

نقاشی در چهار خانه سگ عصبانی ... با یک مستطیل 8 خانه که داخل آن سه طرح ساده بیضی و دایره شکل نقاشی کرده ایم، کار خود را آغاز می کنیم. .. . به طرح اولیه ی خود ، خطوط منحنی شکلی را مانند توصیر اضافه می کنیم. Ÿموضوع تمبر: بزرگداشت استاد مرتضی مطهری Ÿ قیمت : ده ریال Ÿ سال انتشار : 1359 هجری شمسی

[[page 38]]

انتهای پیام /*