مجله کودک 215 صفحه 25

کد : 130384 | تاریخ : 01/10/1384

مسابقة ورزشی (شماره 38) تصویر تعدادی ورزشکار را میبینید. نام 4 نفر از آنها در جدول به صورت نام و نام خانوادگی، جدا از هم، قرار گرفته است. اما نام نفر پنجم (رمز جدول) حروفش جدا از هم در جدول قرار دارد. برای یافتن رمز جدول، نخست حروف نام و نام خانوادگی 4 نفر اول را در جدول خط بکشید. یادتان باشد، این حروف از راست به چپ، چپ به راست، بالا به پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفتهاند و ممکن است حروفشان با هم مشترک هم باشد. وقتی حروف باقی مانده را، به ترتیب، کنار هم قرار دهید، نام ورزشکار تصویر پنجم را پیدا میکنید که همان رمز جدول است. این نام را به همراه تصویر مربوط به آن به نشانی مجله بفرستید. حتماً روی پاکت نامه بنویسد: «مسابقة ورزشی شماره 38» هنگام ناهار، جو ناراحت است و غذای خود را با اشتها نمیخورد. خانم لیتل از او میخواهد که با استوارت بیشتر آشنا شود.

[[page 25]]

انتهای پیام /*