مجله کودک 215 صفحه 39

کد : 130398 | تاریخ : 01/10/1384

جدول مستطیل افقی 1. سختی و فشار زیاد ـ رمز و راز. 2. عدد اول ـ محصول را چنین کنند. 3. فرمان و دستور ـ هم خانواده با آزمند، به معنای حرص و طمع. عمودی 1. خراش و شکاف باریک بر روی چیزی. 2. به لباس میدوزند. 3. دیدن آب در رویا و از دور، در منطقهای صحرایی و بیآب و علف. 4. خداوند، آن را میرساند. پاسخ جدول شماره گذشته جدول 22 خانه اسنوبل، استوارت را ترک میکند در حالی که آب رفته رفته به بالای ماشین لباسشویی میرسد. استوارت در حال خفه شدن است.

[[page 39]]

انتهای پیام /*