مجله کودک 221 صفحه 5

کد : 130628 | تاریخ : 13/11/1384

تقویم انقلاب اسلامی 2 بهمن 1341 : امام خمینی ، انتخابات معروف به شاه و ملت را تحریم کرد و دانشگاهیان و بازاریان به طرفداری از امام ، علیه این انتخابات ، تظاهرات کردند. دو روز بعد (4 بهمن) شاه به قم سفر کرد و همزمان با سفر او ، دانشجویان دانشگاه تهران توسط نیروهای نظامی ، سرکوب شدند. یک خاطره ، هزار پند حضرت امام به حیوانات هم خیلی علاقه داشتند. این موضوع ناشی از روح لطیف ایشان بود. یکی از نزدیکان امام نقل می کند : در خانه حضرت امام ، گربه زیاد بود. هنگام ناهار که آقا به اتاق می رفتند تا ناهار بخورند ، تمام گربه ها پشت در اتاق جمع می شدند. امام بعضی وقت ها گوشت غذایشان را به گربه ها می دادند و آب آنرا خودشان می خوردند. روزی هنگامی که ما ناهار خدمت امام بودیم ، حضرت امام ، گوشت غذایشان را به گربه ها دادند. مادرم گفت : «آقا! چرا گوشت را به گربه ها می دهید که بخورند؟» امام فرمودند : «این گربه ها با شما چه فرقی دارند؟ این نفس می کشد ، شما هم نفس می کشید. اگر ما به این غذا ندهیم ، چه کسی باید بدهد؟» همیشه هنگام ناهار ، از سر علاقه ای که به گربه ها داشتند ، به آنها هم غذا می دادند. هنگامی که آقا در بیمارستان بستری بودند ، چون نمی توانستند خوب غذا بخورند ، قسمتی از غذای ایشان اضافه می آمد. یک بار وقتی جوجه کباب ایشان زیاد آمد ، اضافه غذای امام را آوردم و گربه ها را جمع کردم و گوشت ها را به آنها دادم و گفتم : «الان آقا ده روز است که در بیمارستان اند و شما بدون گوشت مانده اید.» حداکثر سرعت : 540 کیلومتر در ساعت وزن : 2125 کیلوگرم

[[page 5]]

انتهای پیام /*