مجله کودک 483 صفحه 2

کد : 131267 | تاریخ : 07/03/1390

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره »شرح روی جلد بازی توتفرنگیها روی جلد تعداد زیادی توتفرنگی میبینید. با کمی دقت متوجه میشوید که بعضی از آنها بدون برگ سبز بالای توتفرنگی هستند. آیا میتوانید قلم بردارید و برگ این توتفرنگیها را در پشت جلد پیدا کنید؟ این برگهای سبز در تصویر پشت جلد پنهان شدهاند. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 شعر دوست دیدار دوست قصه دوست شعر دوست قصه دوست کتاب در مجله سربازان جهان جلد چهارم فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه جلد چهارم خدمه تانک ارتش ایتالیا چریکهای صحرایی ارتش ایتالیا گروهبان ارشد ارتش ایتالیا .....

[[page 2]]

انتهای پیام /*