مجله نوجوان 28 صفحه 15

کد : 131968 | تاریخ : 18/06/1395

سوژه طلایی پول چرک کف دست از قدیم گفته اند که پول ، چرک کف دست است. خیلی از آدمها از بس که پول داشتند بدبخت شدند و خیلی های دیگر از بس پول نداشتند بدبخت شدند. بعضی ها پولدار که می شوند اخلاقشان عوض می شود. بعضی ها خودشان را می کشند که پولدار شوند و بعضی ها پولدار می شوند که نمیرند. بعضی ها پول را هدف زندگی می دانند و برخی دیگر از پول ، فقط به عنوان یک وسیله استفاده می کنند. پول دل بعضی ها را روشن و چشم بعضی های دیگر را کور می کند. ما که نفهمیدیم پول چیز خوبی است یا چیز بدی است. فقط می دانیم که خدا با پول خیلی ها را امتحان می کند. حالا پول و ثروت بهتر است یا قبول شدن در امتحان؛ قضاوتش با خودتان!

[[page 15]]

انتهای پیام /*