مجله نوجوان 70 صفحه 3

کد : 133108 | تاریخ : 17/06/1395

سرمقاله افسانه نیست که می گویم . . . این هایی که می گویم افسانه نیست ! در سوّم خرداد ماه سال 1361 اتفاق افتاده است . باورش کمی مشکل است امّا افسانه نیست . بزرگتر های شما به خاطر دارند که دشمن با چه تجهیزات سنگینی به کشور ما حمله کرد و بهتر از آن به خاطر دارند که کشور ما از لحاظ توانایی های نظامی در چه شرایطی بود . حتماً از بزرگترها بخواهید برایتان تعریف کنند و بدانید آنچه می گویند افسانه نیست ، هر چند باور کردنش مشکل است . مشکل است باور کنیم که جوانان و نوجوانان کشور ما در روزگاری با دست خالی و در برابر چشمان بهت زدۀ جهانیان ، درسی به تجاوزگران بعثی دادند که دیگر هیچ گاه غیرت ایرانی را دست کم نگیرند . اینکه با دست خالی بشود پیروز شد ، افسانه نیست امّا باور کردنش مشکل است چرا که در ذهن من و تو جای زیادی برای حماسه سازان و قهرمانان این کشور باقی نمانده است . من و تو دقیقاً می دانیم چند روز تا جام جهانی مانده است . تقریباً رنگ پیراهن تیم ملی تمامی مدافعین و بهترین دروازه بان ها در کدام تیم ها بازی می کنند . از آخرین قراردادهای باشگاهی باخبریم و بیشتر از شاعران و نویسندگان و دانشمندانی که در کشورمان آثار بزرگی به جا گذاشته اند انواع و اقسام مربی و کمک مربّی در حافظۀ کوتاه مدّتمان ذخیره شده است . من و تو از تمامی سلیقه ها و علاقه های خواننده های دور از معنای خارج از مرز خبر داریم و نام آلبوم هایی که قرار است سال آینده از حلقوم بی هنرشان خارج شود را از رسانه های تفریقی پیگیری می کنیم امّا برای گوش کردن به حماسه هایی که با موزیک رگبار گلوله سروده می شد وقت کافی نداریم . من و تو جنگیدن را در صفحۀ مجازی بازی های رایانه ای ترجیح داده ایم و عادت کرده ایم بازی را همان گونه تمام کنیم که سازندگان دنیای مجازی آن را طراحی کرده اند . حالا بازی نخلستان و شعلۀ آتش را نمی فهمیم و بوی آتش بازی چشمانمان را می سوزاند . آن قدر به عروسک هایمان سرگرم شده ایم که مردانه زیستن در تخیّل کوتاهمان نمی گنجد امّا باور کنید ! آنچه از خرمشهر برایتان می گویم ، افسانه نیست . . .

[[page 3]]

انتهای پیام /*