مجله نوجوان 73 صفحه 15

کد : 133228 | تاریخ : 17/06/1395

سوژه طلایی عکاسی انواع عکاسی عکاسی هنر و یا رسانه ای است که همة مردم جهان می توانند از آن استفاده کنند . عکاسی یکی از زبان های مشترک همه مردم دنیا است این هنر زمینه های مختلفی دارد و در کارهای متعددی از آن استفاده می شود مانند عکاسی صنعتی ، تبلیغاتی پرتره (عکاسی از چهره) مد و لباس ، عکاسی طبیعت ، اجتماعی و معماری و . . . شما فکر می کنید دیگر چه کارهایی در عکاسی می توان انجام داد .

[[page 15]]

انتهای پیام /*