مجله نوجوان 79 صفحه 20

کد : 133413 | تاریخ : 17/06/1395

فال انگشت ژیکس به درخواست مسئول محترم سوژه طلایی انگشت ، یک فال کوچولو موچولوی انگشت تقدیم می کند به تمام ژوت فرنگی خوان های عزیز محله های این ور و آن ور . فال نامه : هر انگشت از سه بند تشکیل شده است و هر دست سالم برنت دریای شمال و البته مامانی متصل به مچ دست عالیجناب خواننده ، شامل پنج تا سه بندی است . یعنی دانشجویان مقطع پشت کنکور می توانند حساب کنند تعداد فال های ممکن را به ازای هر نفر یک جفت . الف) فال سر انگشت انگشت اشاره خود را به صورت قصه های مجید ، اشاره بگیرید روی هوا و مدام آن را اشاره کرده و چشم خود را ستاره کرده و بخوانید . 1 - انگشت پهن و سرچکشی : متعادلی عزیزم . زودجوش می آوری اما سریع جلوی خودت را می گیری . می دانی مسواک زدن با خمیر دندان و طرز صحیح گرفتن مسواک چه قدر فایده دارد . تو قند و نباتی فقط یک خرده خاصی . 2 - انگشت گرد آسمانی : شما معمولی هستید البته اگر فال نمره 18 کف دست شما به اوضاع دیگری اشاره کند ، آن در اولویت است . از طرفی می توانی نمونه خوبی باشی چه برای یک نقاش چه برای یک فالگیر . 3 - انگشت تیز و لاغر : نمک کم بخور . ترشی را هم جان عمه جانت ترک کن و البته ناخنهایت را هم نجو و اگر خواستی به کسی هدیه بدهی ذوق زده اش نکن . 4 - انگشت تپل : اول بگو این انگشت اشاره ات چرا شبیه انگشت دیگری است . بعد بگو چرا سراغ دکتر لاغری رفتی و مگر خودت رژیم غذایی نداری ؟ ب) فال بند انگشت از بند اول انگشت شست تا بند آخر انگشت کوچک شماره بگذارید و یکی شماره ها را انتخاب کنید بند3 : گاهی آبی ، گاهی مشکی دوست جوهر و اجازه و تلفن و تفنگ و بینی البته این یکی را جدی نگیرید)= شما می توانید آدم اجتماعی باشید . بند 4 و 7 و 10 : وزنه بردار های سنگین وزن بند هایی که هیچ گاه جدی گرفته نمی شوند = شما یک فرد عادی خواهید بود مثل ارشمیدس رضازاده . بند 1 و 6 : ترکیبی آواناک آلوده منعطف همراه با صدای ریتم= شما شادی و نشاط ذاتی دارید . بند 15 : شما با تبصره قبول شده اید پس به دکتر مراجعه کنید . بند 11 : به زودی در این بند اتفاقات خاصی خواهد افتاد . صبور باشید ! یار قدیم ژوت فرنگی ، مخلص شما ژیکس

[[page 20]]

انتهای پیام /*