مجله نوجوان 79 صفحه 23

کد : 133416 | تاریخ : 17/06/1395

لطیفه های انگشتی فردی انگشتش را روبروی دیگری می گیرد و می گوید : - این چندتاست ؟ طرف به سمت بالا نگاه می کند و می گوید ؟ کدوم ؟ پسری که دستش شکسته بود ، به دکتر گفت : - آقای دکتر ! بعداز اینکه گچ دستم را باز کنم با انگشتام همه کاری می تونم بکنم ؟ - بله پسرم ، هر کاری می تونی بکنی . - گیتار هم می تونم بزنم ؟ - معلومه ! گیتار هم می تونی بزنی . - آخ جون ! چه قدر خوب ! آخه قبل از اینکه دستم بشکنه اصلاً نمی تونستم گیتار بزنم . - الو 22222222 ؟ - بله بفرمایید ! - می شه زنگ بزنید آتش نشانی ؟ دستم تو شماره گیر تلفن گیر کرده . فقط انگشتان انسان جالب است بدانید که انسان تنها موجودی است که می تواند با کمک انگشت شست خود و انعطاف باقی انگشتان ، هر کاری که می خواهد با دستش انجام بدهد . به عنوان مثال هیچ حیوانی قادر نیست مثل انسان تکمه پیراهنش را ببندد . انگشتان درویش خان درویش خان یکی از بزرگ ترین نوازندگان ایرانی است که در دوران ناصرالدین شاه زندگی می کرد . او تار و سه تار را به بهترین شکل می نواخت . روزی از روزها ، ناصرالدین شاه از او می خواهد که نوازنده دربار باشد و او نمی پذیرد . شاه دستور می دهد که به سزای این بی احترامی ، انگشتانش را قطع کنند و او که برای نواختن ساز به انگشتانش احتیاج داشته از پایتخت فرار می کند و از دست ناصرالدین شاه و آن عقل ناقصش متواری می شود . بد نیست بدانید که درویش خان اولین کسی است که در ایران تصادف کرده و بر اثر تصادف جان سپرده است .

[[page 23]]

انتهای پیام /*