مجله نوجوان 79 صفحه 24

کد : 133417 | تاریخ : 17/06/1395

رابطه طول انگشتان با نوع شخصیت تحقیقات جدید نشان می دهند ، نسبت طول انگشت اشاره به انگشت حلقه در مردان ، به پیش بینی تهاجمی بودن آن ها کمک می کند . دکتر هارد از دانشگاه آلیرتا و همکارانش دریافته اند که بین طول انگشتان دست و میزان تستوسترونی که جنین در معرض آن قرار می گیرد ، ارتباط وجود دارد . به طوری که هر چه انگشت اشاره نسبت به انگشت حلقه کوتاه تر باشد ، میزان تستوسترون جنینی بیشتر است . به عبارت دیگر طول انگشت حلقه با افزایش تستوسترون دوران جنینی بیشتر می شود و به این ترتیب پیش بینی می شود فرد ، در طول زندگی از حالت تهاجمی جسمی بیشتری برخوردار شود . این حالت در زنان مشاهده نشده است . به گفته دکتر هارد ، یافته های فوق تأیید می کند که بخش مهمی از شخصیت افراد و ویژگی های آن ها در زمان جنینی مشخص می شود . لازم به ذکر است که در این مطالعه ، بین طول انگشتان دست و پرخاشگری کلامی ، خشم یا رفتار های خصومت آمیز ، ارتباطی مشاهده نشده است . البته طول انگشتان دست تقریباً در 5 درصد تنوع معیار های شخصیتی دخالت دارد و لذا با تحقیقاتی از این دست ، نمی توان در مورد افراد قضاوت خاصی کرد . بازی با انگشتها توی خانه ای که به قشنگی دست تو بود ، عروسی گرفته بودند : اولی گفت ، من عروسم می رم که گل بچینم دومی گفت : من دامادم می خوام عروسو ببینم سومی گفت : ساز می زنم به زیر آواز می زنم دیمبلو دیمبو ، لالای لم چهارمی گفت : عقد می کنم عروس خانم وکیلم ؟ انگشت شست گفت که اگر چه پیرم دوست ندارم بمیرم حالا که عروسی خوبه می رم که زن بگیرم شعری که خواندید یکی از شعر های کتاب " بازی با انگشتها " است . این کتاب را مصطفی رحماندوست سروده است و هاله لادن آن را تصویرگری کرده است . شما احتمالاً بازی " لی لی حوضک ، گنجشکه اومد آب بخوره افتاد تو حوضک " را به خاطر می آورید . در کودکی با بازی با انگشتانمان این ترانه را می خواندیم . مصطفی رحماندوست در این کتاب بر همین اساس داستان هایی را نوشته است که بزرگ ترها می توانند با حرکات نمایشی انگشت های کودک ، آن را برای کودکان خردسال خود بخوانند . اگر خواهر یا برادر خردسال در خانه دارید ، بازی های این کتاب می تواند تا ساعتها هر دوی شما را با انگشتانتان سرگرم کند .

[[page 24]]

انتهای پیام /*