مجله نوجوان 125 صفحه 4

کد : 134940 | تاریخ : 22/06/1395

مژگان بهمنش گفت و گوی اختصاصی با لیلی رشیدی پا به پای فرزندش کودکی می‏کند لیلی رشیدی را که می‏بینم، ناخودآگاه یاد مجموعۀ تلویزیونی «زی زی گولو» می‏افتم؛ سریال با مزۀ دوران کودکی که هر هفته جمعه ها، ، کوچک و بزرگ را پای تلویزیون میخکوب می‏کرد و حالا حدود 8-7 سال بعد از پایان زی زی گولو با «مادر خانمی» سریال روبه رو شده‏ام و تصاویر گذشته جلوی چشمهایم رژه می‏روند. او پا به پای فرزندش کودکی می‏کند و با اینکه خودش مادر است، هنوز هم تحت تأثیر و شیفتۀ پدر و مادرش است. در گفتگویی که با لیلی رشیدی داشتیم، پدر و مادرش یعنی آقای داوود رشیدی و خانم احترام برومند نیز ما را همراهی کرده‏اند.

[[page 4]]

انتهای پیام /*