مجله نوجوان 125 صفحه 22

کد : 134958 | تاریخ : 22/06/1395

بچّه محصل احساس مسئولیت به این درشتی و اوقات فراغت به این باحالی امسال اوقات فراغت تابستانی ما دانش آموزان خیلی عالی خواهد بود. همان طور که سال گذشته هم خیلی عالی بود و با همه سالهای پیش از آن فرق داشت، احتمالاً سال آینده نیز اوقات فراغت ما دانش آموزان غنی سازی خواهد شد به چه خوبی! ما می‏دانیم که برای ما برنامه ریزیهای درست و حسابی انجام می‏شود و پولهای درست و حسابی‏تر خرج می‏شود تا اوقات فراغت ما غنی شود و زبانم لال فقیر نماند. ما می‏دانیم که وقتی امتحانات خرداد تمام شد مسئولان و برنامه ریزان به صدا و سیما می‏آیند و به مطبوعات می‏آیند و در صحنه حاضر می‏شوند و لبخند می‏زنند و خوش اخلاق و خوش‏بین می‏شوند و دربارۀ مطالعات و کارشناسی‏های مربوط به اوقات فراغت تابستانی حرف می‏زنند و حرف می‏زنند... تا هنگام بازگشایی مدارس و تمام شدن اوقات فراغت تابستانی. ما می‏دانیم که آنها به خاطر احساس مسئولیت، فرصت نمی‏کنند از تعطیلات تابستانی استفاده کنند و ناچارند تمام روزهای تابستان را در صحنه باشند و دربارۀ برنامه‏هایشان برای پر کردن و به عبارتی بهینه سازی اوقات فراغت دانش آموزان حرف بزنند و مصاحبه کنند و لبخند بزنند و خوشحال باشند. ما می‏دانیم که آنها عاشق آمار و ارقام هستند، آنها جمله‏های طولانی و پیچیده به کار می‏برند و عدد‏ها را می‏خوانند و با هم مقایسه­ می‏کنند و در پایان نتیجه ­می‏گیرند که­آنها و همکارانشان ­خیلی با حال و متخصص و برنامه ریز و پر کار هستند و هرگز در طول تاریخ هیچ تابستانی به اندازۀ این تابستان که در دورۀ مسئولیت آنهاست، اوقات فراغت پر بار و غنی شده نداشته است. ما می‏دانیم که مطالعه چیز خوبی است، ورزش چیز خوبی است، مسافرت چیز خوبی است، کلاسهای فوق برنامه­چیز خوبی­است، سیاحت­ در طبیعت چیز خوبی­است، اما بزرگترها می‏گویند که­احتمالاً پول هم چیز خوبی است. بعد ما فکر می‏کنیم که ما دانش آموزان چه قدر چیزهای خوب در اختیار داریم که می‏توانیم از آنها برای بهینه سازی مصرف اوقات فراغتمان استفاده کنیم آن­ وقت­ بزرگترهای­ما می‏گویند که همۀ این چیزهای خوب را قبول دارند ولی فقط یک مشکل کوچک دارند و آن این است که آن چیز خوب احتمالی همان آخری را یعنی همان پول بی‏زبان را ندارند. بعد بزرگترهای ما مثل روان شناسان برنامه‏های خانواده لبخند می‏زنند و مهربان می‏شوند و امیدوار می‏شوند و خوش اخلاق می‏شوند و به ما می‏گویند این اصلاً مهم نیست که پول نداریم، مهم این است که ما می‏دانیم که تابستان فصل تعطیلی مدرسه‏هاست، می‏دانیم که اوقات فراغت نوجوانان نیاز به غنی سازی دارد. می‏دانیم که مطالعه چیز خوبی است، ورزش چیز خوبی است، مسافرت چیز خوبی است، کلاس فوق برنامه چیز خوبی است، سیاحت در طبیعت چیز خوبی است. ولی از همۀ اینها بهتر، حرف زدن است، لبخند زدن است، آمار دادن است، مصاحبه کردن است، برنامه ریزی کردن است و از همه مهم‏تر، احساس مسئولیت که آن هم فراوان است و اصلاً از در و دیوار احساس مسئولیت می‏بارد به این درشتی!

[[page 22]]

انتهای پیام /*