مجله نوجوان 127 صفحه 23

کد : 134995 | تاریخ : 22/06/1395

سرگرمی پاسخ جدول شماره قبل عمودی 1- از ترکیبات معدنی گوگرد و آرسنیک- شهر سهراب سپهری 2- نخستین کلاس- سم- پلیدی 3- سوغات اصفهان- کشته شدن در راه خدا شهر خرما 4- بیابان- سنگین نیست 5- نگهبان گله- رئیس جمهوری آمریکا در زمان انقلاب اسلامی ایران- پرنده ای است. 6- مایة حیات- دارو- یکی از سوره های قرآن کریم 7- اثررطوبت- چیزی را به کسی سپردن- تکیه 8- چغندر- رو 9- بوی نم ازصفات خداوند به معنی بخشنده- نا شنوا 10- خطی دردایره- واحدتوان الکتریکی- آسمان 11- یکی از قارّه ها- تالاب وآبگیرعمیق افقی 1- رشته کوه غربی ایران- نام دیگر کربلا 2- یوم- قدم- گاز بیهوش کننده 3- دختری که برای پیدا کردن مادرش به پارادایز رفت- صورت 4- غول سبز مهربان- مادرباران 5- جلبک- اوّلین پدر و مادر 6- علامت جمع- جایز- من و تو 7- یکی از استانهای غربی- کوچکترین ذرّه 8- ابزار هیزم شکن- قطار 9- لیل- آب بند 10- بی ادب ندارد- باز نیست- اغماء 11- غذایی از تخم مرغ- مکانی در مسجد فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه! بهای اشتراک تا پایان سال 1386- هر ماه 4 شماره- هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب 5252 بانک صادراتمیدان انقلاب کد 76 به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلا 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه( کشورهای همجوار) 10000 ریال اروپا، افریقا، ژاپن 1100 ریالامریکا، کانادا، استرالیا 1250 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند میتوانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. مشترکین محترم استان اصفهان میتوانند مبلغ اشتراک خود را به شماره 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند. آدرس: اصفهان- خیابان شیخ بهایی - مقابل بیمارستان مهرگان-نمایندگی چاپ و نشر عروج -تلفن 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان نام نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات نشانی کدپستی تلفن شروع اشماره ........................تا شماره امضاء

[[page 23]]

انتهای پیام /*