مجله نوجوان 128 صفحه 15

کد : 135023 | تاریخ : 22/06/1395

جوان بی‏شغل صاحب خانه: «هر وقت می‏گویم اجاره را بده، می‏گویی بگذار حقوق بگیرم. پس کی حقوق می‏گیری؟ » مستأجر: «هر وقت استخدام شدم!» دو کلاه مرد فقیری در گوشه خیابان دو کلاه به دست گرفته بود و گدایی می‏کرد. رهگذری از او پرسید: چرا امروز دو کلاه به دست گرفته‏ای؟ جواب داد: چون دوستم به مسافرت رفته و کارهایش را به من سپرده است.

[[page 15]]

انتهای پیام /*