مجله نوجوان 147 صفحه 9

کد : 135341 | تاریخ : 22/06/1395

امام ادامه دادند؛ حالا مواظب باشید این داستان آنجا در مورد شما اجرا نشود. یعنی اینطور نباشد که شما بین زمین و آسمان در لبنان رها شده و پشتیبانی و عقبه­ای نداشته باشید. کمک کردن درست اما از راهش. راه شما زمینی است که باید از سه چهار کشور عبورکنید. شما که به لحاظ جغرافیایی به لبنان وصل نیستید و مشکل ارتباط زمینی دارید، اگر بخواهید بجنگید، کار آسانی نیست زیرا در پشتیبانی گرفتار خواهید بود. به نقل از سردار غلامعلی رشید از کتاب امام و دفاع مقدس -صفحه 17

[[page 9]]

انتهای پیام /*