مجله نوجوان 147 صفحه 15

کد : 135347 | تاریخ : 22/06/1395

کاغذنمکی یاد گرفتن پسر: بابا جون من دیگه همه چیز بلدم. پدر: از کجا می­دونی پسرم؟ پسر: آخه امروز معلممون بهم گفت: پسر جون من دیگه نمی­تونم بهت چیزی یاد بدم. املت بچّه: مامان نهار چی داریم؟ مادر با عصبانیت: زهرمار بچه: آخ جون از شر املت راحت شدیم.

[[page 15]]

انتهای پیام /*