مجله نوجوان 147 صفحه 22

کد : 135354 | تاریخ : 22/06/1395

اعصاب نوردی اعصاب نوردان عزیز! مستحضر باشید که اعصاب نوردی کاری خطیر و در عین حال زیباست. اعصاب نوردی به تخصّصهایی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، موقعیت شناسی و از همه مهمتر خلاقیت نیازمند است. یک ایده: اعصاب معلّمان محترم بهترین فضا و دم دست­ترین آنها برای اعصاب نوردی محسوب می­شود. خیس کردن تخته پاک­کن کلاس به عنوان ایدۀ اعصاب نوردی این هفته پیشنهاد می­شود. حتی اگر شما در کلاس به جای تخته سیاه، وایت­برد هم داشته باشید، باز هم خیس شدن آن باعث می­شود که کسی نتواند روی آن بنویسد ولی از آنجایی که وایت­برد با یک دستمال کاغذی خشک می­شود، تعویض ماژیک وایت­برد با ماژیک معمولی می­تواند مفرّح سرگرم کننده، خنده­ناک و اعصاب نورد باشد. اندر فوائد پرحرفی پر حرفی مانند هر پدیدۀ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی دیگر یک واقعیت انکارناپذیر است. گوش انسانهای پر حرف همیشه نو و آکبند باقی می­ماند و در اهدای اعضا شخص گیرندۀ عضو خیلی خوش به حالش می­شود چون این گوشها در حدّ آکبند هستند. آدمهای پرحرف در مهمانیها فضای بسیار زیادی در اختیار دارند چون باقی مهمانها دو گوش دارند، دوتای دیگر هم قرض می­کنند و با سرعت از آن اطراف دور می­شوند. آدمهای پرحرف می­توانند در مورد یک نقطه، چهل و هشت سال حرف بزنند و صغری و کبری بچینند، در نتیجه وقتی سؤال یک درس را که تا به حال اسمش هم به گوششان نخورده بشنوند می­توانند بدون اینکه چیزی از آن بدانند، ساعتها در مورد آن حرف بزنند و چرند و پرند به هم ببافند. مهمترین فایده پرحرفی این است که می­توان با آن صفحه «اندر فواید» به راه انداخت و در مورد فایده­های هر چیز بی­فایده­ای ساعتها به بحث و گفتگو نشست و مردم را مجاب کرد که آن چیز خیلی هم فایده دارد. یکی دیگر از فایده­های پرحرفی این است که کسی به تک تک حرفهای آدم پرحرف توجه نمی­کند و از آنها سوتی نمی­گیرد چون پرحرفی، خودش یک سوتی خیلی بزرگ است. معلّم زندگی

[[page 22]]

انتهای پیام /*