مجله نوجوان 147 صفحه 25

کد : 135357 | تاریخ : 22/06/1395

خط میخی ،خوانا و ماندگار یا مانا و خواندگار آقای میخی بر خلاف بسیاری از باستان شناسان معتقد است که خواندن خط میخی بسیار آسان است. خط میخی از یک مقدار علامت بزرگتر و کوچکتر ریاضی و تعدادی میخ تشکیل شده است و از چپ به راست نوشته می­شود، مثل این جمله: ما جملۀ بالا را به این شکل می­خوانیم که: «سه تا میخ اینوری کوچکتر است از سه تا میخ اینوری و سه تا میخ اینوری بزرگتر است از دو تا میخ سر و ته» و در آخر پاراگراف هر کس که میخهای بیشتری داشت برنده است. آقای میخی با توجّه به ماندگاری خط میخی علاوه بر خوانا بودن آن پیشنهاد می­کند که این خط جایگزین تمام خطوط دنیا شود. اصلاً ٌبهتر نیست به جای این همه روزنامۀ باطله در هر روز،فقط یک کتیبۀ میخی ماندگار روی یک کوه کنده شود؟ بزرگترین فایدۀ خط میخی بزرگترین فایدۀ خط میخی این است که هیچ کس جرأت نمی­کند روی دفتر مشق آدمیزاد بنشیند.

[[page 25]]

انتهای پیام /*