مجله نوجوان 149 صفحه 9

کد : 135413 | تاریخ : 22/06/1395

فصل طرب دست افشان به سر کوی نگار آمده­ام پای کوبان ز پی نغمۀ تار آمده ام حاصل عمر اگر نیم نگاهی باشد بهر آن نیم نگاه با دل زار آمده­ام باده از دست لطیف تو در این فصل بهار جان فزایند که در این فصل بهار آمده­ام مطرب عشق کجا رفته در این فصل طرب که به عشق و طریش باده­گسار آمده­ام در میخانه گشاینده که از مسلخ عشق به هوای رخ آن لاله عذار آمده­ام جامۀ زهد دریدم رهم از دام بلا باز رَستم ز پی دیدن یار آمده­ام به تماشای صفای رخت ای کعبۀ دل به صفا پشت و سوی شهر نگار آمده­ام

[[page 9]]

انتهای پیام /*