مجله نوجوان 149 صفحه 35

کد : 135439 | تاریخ : 22/06/1395

در معبد پیشانی­ات شبانی ساده دل میان پیراهن من به نیایش نشسته است همراه با کبوترانی که از نامت دانه و گل برمی چینند

[[page 35]]

انتهای پیام /*