مجله نوجوان 153 صفحه 9

کد : 135557 | تاریخ : 21/06/1395

اگر ما اهل حق باشیم اگر ما اهل حق باشیم و اگر ملّت ما اهل حق باشند. نمی­گذارند که رژیمهای فاسد هر کاری می­خواهند بکنند و مانع می­شوند از اینکه اجانب در مملکتشان حکمفرمایی کنند من امیدوارم که همه ما اهل حق باشیم و همه به قرآن کریم و اسلام سر به پیش بیاوریم و همه عامل به احکام خدای تبارک و تعالی باشیم که اگر همه عامل باشیم به احکام خدا و علاقه داشته باشیم به اسلام مملکتمان پیروز خواهد شد و رو به پیشرفت خواهد رفت. صحیفه امام ج 7 ص 452

[[page 9]]

انتهای پیام /*