مجله نوجوان 153 صفحه 15

کد : 135563 | تاریخ : 21/06/1395

کاغذ نمکی سؤال مریضی برای عمل جراحی پیش دکتر جراح رفت و از او سؤال کرد. چرا جراحان وقتی عمل می­کنند صورت خود را با پارچه سفیدی می­بندند؟ دکتر جراح جواب داد: برای این که اگر در عمل موفق نشدند، بیمار آنها را نشناسد. ما عزا داریم معلم رو به داش­آموزان کرد و گفت: همه باید جواب سؤالهای خود را با خودکار قرمز بنویسند دانش­آموزی با قلم مشکی نوشته بود. معلم به او گفت : مگر نگفتم با قلم قرمز بنویسید؟ دانش­آموز جواب داد: آقا مادربزرگمان مرده و ما عزاداریم.

[[page 15]]

انتهای پیام /*