مجله نوجوان 171 صفحه 25

کد : 136077 | تاریخ : 21/06/1395

سرگرمی طراح جدول: بنیامین اختری عمودی 1- یار مت- نوعی ماهی - هماهنگ خارجی 2- از حبوبات- نوعی سیر 3- وسیلۀ کار نجار- از دیدنیهاست- نهنگ 4-علم تشریح بدن 5- مساعدت - دوا 6- اثر خیسی- صحرایی در آمریکا 7- خیال- پنبه­زن 8- خورندۀ پارچه- لولۀتنفسی- پیش از رعد می­آید 9- از احجام هندسی 10- فاصلۀ بین آرنج و مچ- سیاهرگ 11- از اقوام ایرانی - همسایۀ شمالی ایران- ماده نیست افقی 1- فلزی سفید و گران قیمت- یدک کشیدن 2- از وسایل صید- دستوری - واحد سطح 3- فصلی با طراوت - خداحافظی 4- عدد ماه - نوزاد به زبان کودکانه- گیاه دارویی 5-سازمان فضانوردی آمریکا - از وسایل نقلیۀ باربر 6- تکیه کردن- در یمن بود ولی پیش پیامبر بود 7- از شیرۀ گندم تهیه می­شود- جهان 8- رخ- از لوازم التحریر- فرزندزاده 9- پروتئین گیاهی - از شهرهای استان زنجان 10- سازمان جاسوسی آمریکا - شکوه - واحد پول ژاپن 11- هزار میلیارد - توانا و از صفات خداوند فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه! بهای اشتراک تا پایان سال 1387: هر شماره 3000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 نام به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) واریز کنید نام خانوادگی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات درسراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تاریخ تولد تهران- خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. تحصیلات قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست نشانی خاور میانه(کشورهای همجوار) 10000 ریال کد پستی اروپا،افریقا، ژاپن 11000 ریال تلفن امریکا، کانادا، استرالیا 12500 تومان شروع اشتراک از شماره تا شماره بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند،می­توانند مبلغ فوق را به امضاء حساب اعلام شده، واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. مشترکین محترم استان اصفهان می­توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند. آدرس:اصفهان-خیابان شیخ بهایی-مقابل­بیمارستان­مهرگان-نمایندگی چاپ و نشرعروج-تلفن:03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان

[[page 25]]

انتهای پیام /*