فریده مصطفوى (دختر امام)

احساس کردند باید قیام کنند

امام از سنى که طلبه شدند و مشغول درس شدند، حالت مبارزه علیه استکبار را داشتند.

کد : 38829 | تاریخ : 11/09/1391

امام از سنى که طلبه شدند و مشغول درس شدند، حالت مبارزه علیه استکبار را داشتند. منتهى چون امکانات برایشان جور نبود و وضع جورى بود که باید یک مقدار امکان باشد و عده‏اى پشتیبان ایشان باشند، از این جهت بود که قیام نکردند؛ نه اینکه در وجودشان نباشد، همیشه این حالت در وجود ایشان بود. منتهى چون امکانات نبود دنبال نمی‏‏کردند کار را، چون مى‏دانستند با شکست روبرو مى‏شوند. از این جهت مشغول مطالعه کتاب و درس و نوشتن کتابهاى فقه و اصول و کتابهاى متعدد دیگر بودند. از پانزده خرداد، ایشان احساس وظیفه کردند؛ یعنى دیگر احساس کردند وظیفهٔ شرعى‏شان است که باید قیام کنند، حالا چه تنها باشند و چه طرفدار داشته باشند و از این جهت قیام کردند.

منبع: سروش؛ سال یازدهم - ش 476- ص 13.

انتهای پیام /*