حجه الاسلام والمسلمین انصاری کرمانی:

روی این موضوع تحقیق کنید

در ابتدای انقلاب که هر گروه و دسته‏ای در مملکت یک روزنامه داشت.

کد : 38857 | تاریخ : 11/09/1391

در ابتدای انقلاب که هر گروه و دسته‏ای در مملکت یک روزنامه داشت. امام می‏‏فرمودند همه آنها را بیاورید و برخلاف عرف روزنامه خوانی که معمولاً افراد به تیترها و عناوین بیشتر تکیه می‏‏کنند تا به محتوا؛ امام قبل از هر چیز به طرز فکر روزنامه نویسان و خط مشی سیاسی آنها تکیه می‏‏کند. لذا هر روز صبح، میزان، جمهوری اسلامی، آزادگان و روزنامه‏های عصر، انقلاب اسلامی، اطلاعات و کیهان دقیقاً و به موقع خدمت ایشان داده می‏‏شد در بسیاری از مواقع که از وقت آنان می‏‏گذشت امام شخصاً پشت در آمده و پیام می‏‏دادند که روزنامه‏‏ها چه شد؟ با اینکه گاهی اخبار ناگواری در روزنامه‏‏ها بود و ما نمی‏توانستیم آنها را به امام بدهیم، اما توجه و تقید ایشان به خواندن روزنامه‏ها مانع از این کار می‏‏شد و بسیاری مواقع قسمتی از روزنامه را پس از مطالعه به دفتر داده‏اند که روی این موضوع تحقق کنید و به مسؤولین تذکر دهید که این موضوع چیست؟ یا چرا این مطلب را نوشته‏اند؟

منبع: پیام انقلاب – ش 50 – ص 27 – بهمن 60

انتهای پیام /*