مجله نوجوان 216 صفحه 27

کد : 137483 | تاریخ : 20/06/1395

یت باشیم لیلا بیگلری قسمت سوم را کنار بگذارید. از همین حالا دیگر چای نخورید. به جایش چه کار کنید؟! راستش به جای چای می شد خیلی چیزها نوشید. اگر خانة خودتان بودید، آب جوش بخورید و اگر به مهمانی رفتید اعلام کنید که به جای چای، قهوه، نسکافه، ماء الشعیر و خلاصه همه جور نوشیدنی دیگر غیر از چای را می پذیرید. همین تغییر رویة کوچک کلّی روی شخصیت شما تأثیر می گذارد. با خودکار ننوسید همة مردم از وقتی که به کلاس سوم دبستان می روند، دیگر شروع به نوشتن با خودکار می کنند. شما برای اینکه با شخصیت تر از باقی باشید حتماً خودنویس یا مداد را برای نوشتن استفاده کنید. هرکس هم دلیلش را پرسید، بگویید: چون خط آدم را خوب می کند! اگر برای جوهر خودنویسان یک رنگ خاص انتخاب کنید که دیگر نور علی نور می شود. مثلاً از رنگ بنفش یا سبز یا فیروزه ای استفاده کنید. حتی می توانید از رنگ نارنجی یا سبز فسفری هم استفاده کنید. به هر حال کاری کنید که نسبت به بقیه متفاوت باشید. حالا اگر الگو هم نبودید، مهم نیست. این راه برای باشخصیت شدن مشکلاتی را هم در پی خواهد داشت؛ برای مثال ممکن است چون رنگ فسفری چشم آدم را کور می کند، معلمتان چند پس گردنی به عنوان تحسین به شما ابلاغ کند یا اینکه همة شیرین کاریها و گندکاریهای شما به راحتی شناخته می شود. پس علی رغم همة اینها که می خواهید باشخصیت باشید، در زمانهایی که دلتان خیلی از معلمتان پر است و دوست دارید یک دری وری اساسی روی دفتر حضور و غیاب معلمتان برایش بنویسید یادتان باشد که اگر به شخصیتشان ادامه بدهید زود لو می روید. بی آرتی و مترو درست است که بی آر تی یعنی « بدو اگه تونستی » و هنگامی که بتوانی وارد آن بشوی و دستت را به آن دستگیره های نوشابه ای بگیری تازه اول مصیبت است زیرا با تمام ترفندهای کارشناسانه ای که دوستان آقای شهردار اندیشیده اند باز هم داخل اتوبوسهای بی آر تی با اتوبوسهای نی آر تی « یعنی غیر بی آر تی » هیچ تفاوتی ندارند ولی همین که شما وارد ایستگاههای مجلل این اتوبوسها می شوید و کارت اعتباری خود را روی دستگاه بلیط خوان می گذارید، آدم باشخصیتی به حساب می آیید. البته هستند کسانی که چشمشان می دود تا مسؤول کنترل مسافران را غافل ببینند و بلیط نداده بپرند توی ایستگاه اتوبوس اما افرادی که از بیرون دارند داخل ایستگاه را می بینند هیچگاه متوجه چنین کار بی شخصیتی نمی شوند و تصور می کنند همة آنهایی که درون آن آکواریوم هستند خیلی باشخصیت و فهیم هستند. مترو هم همین وضعیت را دارد، با این تفاوت که استعداد همبرگرسازی در مترو به خاطر فشار بیش از حد مسافران خیلی بیشتر از بی آر تی و نی آر تی است اما پله برقی، بلیطهای مغناطیسی، آل سی دی های سقفی، باز هم پله برقی، تابلوهای زیبای تبلیغاتی، دینگ دینگ و هشدار لطیف به مسافران، جارو به دستهای شیک و سطلهای زبالة مدرن، آثار حجمی و تصویری هنری، نور سرد یک دست، در و دیوار سنگ کاری شده و خیلی چیزهای دیگر که همگی در مترو جمع شده است، باعث می شود که افرادی که به درون ایستگاه مترو می روند و آنها که خودشان را از ایستگاه بیرون می کشند با شخصیت جلوه کنند. اینها همه جزو امکانات متعدد با شخصیت بودنی است که به طور بالقوه در شهرمان وجود دارد و البته دل آنهایی که در شهرستان وجود ندارد بسوزد. دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 4 پیاپی 216 / 19 اردیبهشت 1388

[[page 27]]

انتهای پیام /*