مجله نوجوان 217 صفحه 5

کد : 137497 | تاریخ : 20/06/1395

نماز در پرواز انقلاب حجة الاسلام سید حسن خمینی می گویند: یکی هم آرامش ایشان در شبی که هواپیما به ایران می آمد، هواپیما در آسمان بود و پرواز انقلاب نام گرفت. شما خودتان را به جای آن لحظه بگذارید که بعد از 15 سال دوری رهبر، احتمال دارد هواپیما را سرنگون کنند و احتمال دارد بدزدند، احتمال دارد ببرند و اضطراب این که فردا در ایران چه می شود. ساعت 11 و12 امام طبق معمول می خوابیدند، گفتند: من می خواهم بخوابم. و امام خیلی آرام خوابیدند و دقیقاً سر وقتی که برای نماز شب بیدار می شدند، بیدار شدند و گفتند: « قبله نما را بیاورید.» و از خلبان پرسیدند : « قبله کدام طرف است» و ایشان راهنمایی نمودند و امام ایستادند و نمازشان را خواندند. این پای بندی به احکام است. (منبع : سخنرانی در نهمین اجلاس سراسری نماز) نماز شب به موقع حجه الاسلام و المسلمین سید حسن طاهری خرم آبادی می گوید: دو شب پس از جریان فیضیه، شاید شد که از تهران کماندو های شاه حرکت کرده اند و می خواهند به منزل امام بریزند و امام را بکشند. این شایعه را هم خورد رژیم ساخته بود که رعب و وحشت ایجاد کند. آن شب ده ها نقر به امام اصرار کردند که جایتان را عوض کنید حتی شنیدم مرحوم آقا قدوسی خانمش را فرستاده بود و این پیام را داده بود. مرحوم آقای اشراقی می گفت: امام فرمودند: « امشب همه بروید، من نمی خواهم به خاطر من شما آسیبی ببینید.» فقط من و آقای قرهی ماندیم. من تا صبح خواب نرفتم، ولی امام بدون هیچ ناراحتی بلافاصله به خواب رفتند و بعد هم موقع نماز شب، بلند شدند و به عبادت پرداختند. (منبع : پا به پای آفتاب ، ج3 ، ص326 و 327) نماز شب در کودتا حجة الاسلام و المسلمین آشتیانی می گوید: در یکی از نیمه شب ها خبر آوردن که قرار است کودتایی رخ دهد. حاج احمد آقا شتابان خدمت امام رسید که خبر را به امام بدهد. امام به ادای نماز مشغول بودند- کاری که همیشه در این ساعت انجام می دادند- او مدتی طولانی به انتظار ایستاد؛ اما امام غرق در راز و نیاز با خداوند بودند. وقتی حاج احمد آقا موضوع را به اطلاع امام رساند، ایشان با همان متانت و آرامشی که همواره داشتند اشاره کرده و آرام فرمودند: « مسأله ای نیست؛ شما بروید و خیالتان آسوده باشد. .» و بعد به نماز شب و راز و نیازشان ادامه دادند. نماز شب در هواپیما حجة الاسلام و المسلمین سید مهدی امام جمارانی می گوید: یکی از اصحاب امام- که در آن هواپیما نیز بود- نقل می کند که به احترام امام طبقه بالای هواپیما را اختصاص به امام داده بودند تا امام در آن جا استراحت کنند. آن شخصی که همراه امام بود، نقل می کند که: « من رفتم طبقه بالا. وقتی رفتم، دیدم امام نشسته اند و مشغول نمازند. مثل سایر اوقات. امام به پهنای صورت اشک می ریزند و در حال نماز شب هستند.» می گوید: « این حالت امام برای من بسیار جالب بود.» امام در شب پرواز- از پاریس به ایران- آن هم در چنان شرایطی، نماز شب و حالت نیمه شب را ترک نکردند. (منبع : پا به پای آفتاب ، ج2 ، ص243) دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 6 پیاپی 218 / 2 خرداد 1388

[[page 5]]

انتهای پیام /*